Græshave kirke


Græshave kirkegård


Græshave kirkegård


Græshave kirkegård


Græshave kirke


Græshave kirke


Græshave kirke


Græshave kirke


Græshave kirke


Gloslunde kirke og klokkehuset, set fra indgangen


Græshave kirke


Græshave kirke med det fritstående klokkehus


Græshave kirke


Gloslunde kirke med det fritstående klokkehus


Græshave kirke set fra vejen


Klokkehuset ved Glolunde kirke

Intro

Kirke fra begyndelsen af 1200-tallet opført i munkesten med kor, skib, gravkapel og våbenhus. Kirken gennemgik en indvendig renovering i 1979. Til kirken hører der en klokkestabel.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Gr%E6shave%20(717) Regitrerede gravinder på Græshave kirkegård]

Klokkestablen står på en syld af små mursten, og kun midtstolpen med dens affasninger er gammel, omend afpudset. Den har tilproppede huller for løsholter og knægte. På dens nordside er indskåret 1777 med ca. to cm høje cifre. Den øvrige konstruktion er af nyere eg og fyr. I nordsidens rem er skåret 1881. Klokkestablen har pyramidetag af fyr dækket med tagpap; siderne er klædt med fyrrespån på brædder, 1810 var klokkehuset fjælleklædt (syn).

''Afpubliceret'' mvh Sanne

''Sendt til publicering'' Græshave kirke klokkestabel. mvh Sanne

''Publiceret''