Grænsesten fra Kongeågrænsen
Intro

Denne mindesten var oprindeligt én ud af 128 grænsesten ved grænsen mellem Danmark og Preussen efter krigen i 1864. Da grænsen blev revideret i 1920, blev grænsestenene fordelt mellem interesserede borgere, kommuner og institutioner.

Efter nederlaget i Anden Slesvigske Krig (1864) mistede Danmark kontrol over hertugdømmerne Slesvig og Holsten og måtte afstå dem til Preussen, som få år efter blev hovedstaten i det nye tyske kejserrige. Den dansk-tyske grænse kom til at gå ved Kongeåen, hvor der blev opstillet 128 grænsesten. Efter det Tyske Riges nederlag i Første Verdenskrig blev der i Slesvig afholdt folkeafstemning for at få afklaret befolkningens nationale tilhørsforhold. Afstemningen førte til den nuværende grænselinje, og de gamle grænsesten blev herefter tildelt interesserede borgere, institutioner og kommuner. Fredericias sten er nummer 72 ud af de 128.