Grænsesten
Intro

Fjernet fra slotshaven i 1988 og atter placeret på hjørnet af Haderslevvej/Skovhøj d. 30. marts 2005. Firkantet aflang granitsten med inskription Haderslev Amt som står med rødt suppleret med Frederik den VI's navnetræk. Markerede indtil 1864 grænsen mellem kongeriget og hertugdømmerne.