Grænsepæl i Lunderskov


Grænsesten 117 Lunderskov


Grænsesten 117 Lunderskov


Grænsesten 117

Intro

Grænsepæl som ikke står det rigtige sted.

fra 1864 til 1920 var Sønderjylland og Nordjylland adskilt af den gamle rigsgrænse, der var kendt for betegnelsen "Kongeågrænsen.". I 56 år var landsdelene adskilt fra hinanden og afpatruljeret af Tyske og Danske Gendamer. Grænsen blev i 1864 under stor opmærksomhed fra Tysk og Dansk Autoriteter opmålt, så ingen fik forlidt eller for meget. Grænsen blev markeret med træpæle med numre, men efterhånden begyndte pælene at rådne, og hen mod år 1900 begyndte man at udskifte pælene med grænsesten af granit. Grænsesten nr. 117 som nu står i anlægget i Lunderskov, har oprindelig stået mellem Frederikshøj hvor sten 112 stod, og Fjællebro, hvor sten nr. 123 stod. Sten nr. 117 blev bragt til Lunderskov af Ostegrosserer Peter Michaelsen efter genforeningen. Michaelsen havde været ude og holde et foredrag i en forening i egnen omkring den gamle grænse. Den pågældende forening havde samlet nogle af grænsestenene sammen, og efter foredraget fik Michaelsen lov til at få en af stenene med til Lunderskov. Giveren ville gerne have stenen tilbage, men den blev stående i Lunderskov. Da stenen blev placeret i anlægget, blev der rejst en flagstang ved siden af stenen, som dog ikke findes mere.