Grænseovergangen ved Bastrup-Troldkær


I baggrunden ses det tyske toldsted i Bastrup-Troldkær

Intro

Den dansk-tyske grænse gik, hvor grænsen mellem Kolding og Vejen kommuner går i dag. Kontrolstedet var i første omgang beskedent og havde betegnelsen”anmeldepost”. Men trafikken fra Vamdrup Station og sydpå steg meget de første 15 år, og i 1880 opgraderedes stedet til ”grænsekontrolsted”.

Det danske kontrolsted befandt sig, hvor huset Tøndervej 27 ligger i dag. Huset blev nedbrudt i 1946. Det tyske kontrolsted lå Koldingvej 33 og findes endnu i dag. Især under 1.verdenskrig – og optil 1920 - var der en ivrig smuglertrafik over grænsen. Det drejede sig i høj grad om fødevarer til det hungrende tyske marked. Men der var også opstået regulære handelsboder, hvor entreprenente personer fra Vamdrup området reddede sig en pæn fortjeneste.