Gråsten Kirkegård


Kapellet på Gråsten Kirkegård. Foto Preben Vagn Knudsen.


Mindesten over Gråsten sogns faldne i 1. Verdenskrig. Foto Preben Vagn Knudsen.


Urneafdelingen på Gråsten Kirkegård. Foto Preben Vagn Knudsen.


Skulptur af Gunnar Hammerich (1893-1977) stående midt i urnehaven på Gråsten Kirkegård. Foto Preben Vagn Knudsen.


Blik ud over Gråsten Kirkegård og urnehaven. Foto: Preben Vagn Knudsen.

Intro

Gråsten Kirkegård og kapel er indviet og taget i brug i 1941. I Gråsten finder begravelser og bisættelser kun sted fra kapellet.

Kapellet på Gråsten Kirkegård er bygget i 1941.
Det er blevet renoveret indvendigt i foråret 2007, og fremstår nu lyst og imødekommende.

Kirkegårde


I ældste tid foregik begravelserne på Adsbøl Kirkegård, og noget senere på Adsbøl ny Kirkegård, da der ingen kirkegård er omkring slotskirken.
Kirkegården i Gråsten er indviet i 1941. Den er tegnet af arkitekt Johannes Tolde.
Omkring kapellet er almindelige familiegravsteder. Syd herfor er en større urneafdeling. I urnehaven er en bronzefigur af billedhugger Gunnar Hammerich (1893-1977).
Kirkegården er i 1978 udvidet mod syd med en skovkirkegård.

Alle kirkegårdens gravsten ældre end 10 år kan ses på:
http://www.graastenarkiv.dk/slaegtsforskning/kirkegarde.asp

Kilde:
http://www.graastenadsboelkirker.dk/index.php?id=7726


Foran kapellet ud mod Kirkegårdsvej, står en stor mindesten med alle navne på sognets falde i 1. Verdenskrig.

I Urnehaven er en lille bronzefigur af billedhugger Gunnar Hammerich (1893-1977).

Af øvrige gravsten og mindesten kan nævnes en mindesten over Hans Feddersen, der faldt på frihedsdagen 5. maj 1945 ved en træfning på den daværende tyske skole, samt gravsten over den canadiske flyver Robbert E. Coffey, der omkom kort efter 2. Verdenskrig.