Gråbrødrevej og Amtsstuen (Tønder)


Gråbrødrevej i Tønder. Foto: Henrik J. Møller


Amtsstuen fra ca. 1650 på Gråbrødrevej i Tønder. Foto: Henrik J. Møller


Våbenskjold i Amtsstuen på Gråbrødrevej i Tønder. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Gråbrødrevej ligger der hvor det gamle Gråbrødrekloster i Tønder lå indtil reformationen i 1530erne. Her ligger også Amtsstuen, der blev opført i 1649.

Amtsstuen på hjørnet af Frigrunden og Gråbrødrevej kan spore sin oprindelse tilbage til 1649. Det blev opført af amtsskriver Jürgen Jürgensen. Både hans og hans kones våbner og årstallet 1649 findes på en sandsten indmuret i hovedfløjens nordgavl. Under hele østfløjen findes en oprindelig kælder med smukke hvælvinger i loftet. Hoveddøren i sydfløjen stammer fra 1700-tallet.

I 1850 blev huset købt af staten og indrettet til amtsforvalterbolig. I 1867 blev sydfløjen forhøjet en etage og ca. 1880 blev også østfløjen forhøjet på samme måde. I perioden 1867-1920 var bygningen administrationsbygning for Tønder Kreds.

I perioden 1920-65 var den hjemsted for Tønder amts administration. Indtil 1959 også for amtslandinspektørens kontor, hvorefter denne flyttede til retsbygningen i Nørregade.

Efter 1970 gik den gamle amtsstuebygning over i privat eje.

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2
Fredningsstyrelsen & Tønder Kommune: Bevaringsværdige huse i Tønder, Tønder 1980

Kulturarvsstyrelsen - Kulturarvsatlas - Tønder - den middelalderlige bykerne