Gråbrødregade


Grønnegade. Baggårde. Kolding Stadsarkiv


Gråbrødregade. Set fra Jernbanegade. Kolding Stadsarkiv


Gråbrødregade. Set mod syd - fra Jernbanegade. Kolding Stadsarkiv


Gråbrødregade 14. Skarbys gård, som lukkede gaden mod Klostergade. Idag nedrevet, så gaden er åben mod syd. Kolding Stadsarkiv


Gråbrødregade. P-pladsen frem til 1990. Kolding Stadsarkiv.


Gråbrødregade 15. Jydsk Telefon. Kolding Stadsarkiv

Intro

Gråbrødregade fra 1937, gaden blev fra cirka 1890 og indtil 1937 kaldt Ny Østergade.

Som en udløber af Foredragsforeningen for Kolding og Omegn stiftedes Foreningen Kolding Højskolehjem 1. nov. 1882. Hjemmet skulle fungere som et samlingssted for medlemmerne, et sted hvor man fra land og by kunne mødes for at hygge sig, synge salmer og lytte til foredrag.
Det var søstrene Karoline og Vibeke Bergholt der stod for den daglige ledelse, mens foreningens foregangsmand, Konrad Jørgensen, lagde lokaler til de forskellige aktiviteter. I Slotsgade, hvor disse lokaler var placeret, kom primært kristne landboere for at finde tryghed for samfundets gryende industrialisering, og for at lytte til skiftende pastorer og andre med rødder i højskolemiljøet holde foredrag, ikke kun om bibelske emner.

Efter ét år i de små lokaler i Slotsgade rykkede Højskolehjemmet om i Låsbygade, hvor man lejede sig ind i Hotel Fremad. Her var man i syv år, indtil 1890, hvor Højskolehjemmet havde fået en ejendom opført på hjørnet af Jernbanegade (dengang Høffdingsgade) og Gråbrødregade. Huset var tegnet af Fussing, der også stod bag Ålykkeskolen, Realskolen og Hotel Kolding på Akseltorv. Selve indvielsen af den nye bygning blev markeret med en række forskellige foredrag af tidens fremtrædende personer bl.a. fysikeren Poul La Cour fra Askov Højskole.

I 1932 ombyggedes Højskolehjemmet, så også stueetagen, der tidligere havde været lejet ud, blev indlemmet. Denne etage skulle fungere som et billigt hotel.

Et af de mest markante indgreb i bygningen skete i 1957, da den store sal, der bredte sig over to etager, blev sløjfet for at udnytte pladsen bedre. Kort herefter solgte Kolding Højskolehjem bygningen, og blev til en foredragforening. Det gav plads til Slotshotellet, der indtil 1974 drev hotel i bygningen. Herefter rykkede Arbejdsformidlingen ind i de gamle lokaler.