Gråbrødregade, Aalborg


Gråbrødregade i sne. Omkring 1945-1955


Synagogen i Gråbrødregade nedbrænder


Synagogen i Gråbrødregade nedbrænder

Intro

Efter ønske fra beboere blev gadenavnet Brødregyde den 3. november 1924 ændret til Graabrødregade. Gaden førte op til Aalborgs Gråbrødrekloster på Algades sydside. Klosteret blev nedlagt o. 1530.

Den 30. september 1963 blev en del af gaden nedlagt som offentlig gade. I forbindelse med saneringen af St. Nygade kvarteret og Sallings byggeri på området, blev dele af gaden i stedet gårdsplads for nogle af ejendommene langs Østerågade.