Gottesgabe

Intro

Hovedgården Gottesgabe blev oprettet af Frederik IV i 1723. Den blev til af ni gårde fra landsbyen Knubbeløkke. Kongen pålagde adelsmanden major Carl Friderich von Plötz at overtage hovedgården. Bygninger måtte han selv bekoste. Bygningerne er fra 1918-19.

"Vandt" et gods i lotteri 1725 var Gottesgabe hovedgevinsten i et lotteri, hvor kong Frederik d. IV ville af med sine sidste besiddelser på Lolland. Officerer blev tvunget til at købe lodder à 5 rigsdaler og vinderen, major von Plötz havde skullet købe for 75 rigsdaler. Til gengæld vandt han jorden til et nyt gods som han kaldte Gottesgabe., men bygninger var der ikke. Kongens 9 gårde i Knubbeløkke blev revet ned og jorden samlet til Gottesgabe. Der fulgte også mange fæstegårde med gevinsten. Disse bønder lod von Plötz udpine, så der blev råd til at bygge både avlsbygninger og hovedbygning til Gottesgabe.

/Henning Aggerholm

Anvendt litteratur:
Trap Danmark IV,3 Maribo Amt, 1955 s 717f C C Haugner: Lolland. Historie, Topografi, statistik bd. IV, 1928 s 405-8ff Julie Fryd Johansen: Landsbykataloget. Kulturmiljøer i Lolland Kommune. 2007 s 148ff. Lolland Falsters Historiske Samfund 1935 s 42-45


Prioritet 1
Kulturmiljøet omkring Gottesgave vurderes som prioritet 1

kilde: Julie Fryd Johansen: Landsbykataloget. Kulturmiljøer i Lolland Kommune. 2007 s 148f.