Godthaab Hammerværk


Godthåb Hammerværk. Hammerværket er med sine shed tage og skorstene en typisk fabriksbygninger


Poncelethjul. Det gamle vandhjul af jern med krumme skovle - et såkaldt Poncelethjul - står foran fabrikken.


Svanshammer. Svanshammeren er den ældste maskinhammer. Den går ved ca. 275 slag i minuttet.


Forlagsaksler. Et sandt virvar af forlagsaksler, drivhjul og remme transmitterer kraften ud til maskinerne.


Arbejde ved fjederhammeren. Smeden sidder i et sæde, der kan svinges frem og tilbage mellem esse og fjederhammer.


Turbine. Francis-turbinen er bygget af Møller & Jochumsen, Horsens, i 1931. Dens kapacitet er 43 HK.


Mølledammen. Mølledammen får sit vand fra Guldbækken, der har en middelvandføring på 255 liter pr. sekund.

Intro

I 1859 indrettede smed Christian Zinck et hammerværk i den nedlagte papirmølle Godthaab syd for Aalborg. Sammen med sønnen Niels udviklede han hammerværket til en landskendt virksomhed, der producerede værktøj og redskaber til have og landbrug...

I 1859 indrettede smed Christian Zinck et hammerværk i den nedlagte papirmølle Godthaab syd for Aalborg. Sammen med sønnen Niels udviklede han hammerværket til en landskendt virksomhed, der producerede værktøj og redskaber til have og landbrug. Det oprindelige vandhjul af jern blev i 1868 erstattet af en stor turbine, som frem til 1977 drev fabrikkens maskiner. I dag er de gamle bygninger og vandkraftanlægget indrettet til museet Godthaab Hammerværk. Værket er intakt og fungere stadig. Det er et eksempel på den tidligste danske industri, som var baseret på vandkraft. ''Studietur - eller tidlig industrispionage?'' Christian Zinck var selvlært som smed. Før han i 1845 indrettede et lille, vanddrevet hammerværk i Sejlflod, havde han været på studietur til Grejsdalens Hammerværk. Fortællinger siger, at smeden gik til fods den lange vej mellem Nordjylland og Vejle. Han ville aflure værkets vanddrevne smedehamre. I 1859 købte Zinck den gamle papirfabrik Godthaab og gjorde den til et større hammerværk. Sønnen Niels uddannede sig i København, men blev kaldt hjem. Faren modtog ham med spørgsmålet: "Har du nogle penge, Niels?". Sønnike måtte låne far 50 rigsdaler til at få bragt papirerne i orden. Det gjorde Niels usikker på fremtiden. Men vandhjulet på hammerværket kom hurtigt op i omdrejninger.