Gode forbindelser
Intro

Gode forbindelser, med cykelpendlerrute og gennemgående fodgængerstrøg, vil binde byen sammen i et finmasket net af passager, promenader og pladser. Hertil kommer letbanen, som sikrer tilgængelighed til området og Odense bymidte.