Glumsø station


Glumsø Station under opførelse i 1922-23. Fotograf ukendt

Intro

Glumsø station er opført af DSB fra 1922-23 og er beliggende på strækningen mellem Ringsted og Næstved. Strækningen åbnedes for trafik i 1924, og kaldtes for ”Midtbanen”. Stationen har ofte været truet af lukning men har overlevet som en pendlerstation for rejsende til og fra København.

Da stationsbygningen opførtes i 1922/23, indeholdt den de vanlige billetterings- og kontorfaciliteter samt to lejligheder, hvoraf den ene, der var på 67 m2, beboedes af stationsforstanderen. Stationsbygningen er tegnet af DSB’s arkitekt Knud Tanggaard Seest.

Ud over dette opførtes et varehus af træ, som ikke eksisterer mere. Varehuset blev bygget overfor hovedbygningen ligesom på de andre mellemstationer på strækningen. Foruden læssesporet er der et overhalingsspor på 570 m, hvorfor stationen har to mellemperroner.

Lidt usædvanligt er stationen opført uden en postekspedition, men blot med et postlokale. Årsagen var, at postvæsnet ikke ville benytte det, men fastholdt deres kontor midt i byen kun èn kilometer fra stationen.Glumsø station lå på strækningen Ringsted-Næstved-Gedser. Denne kaldtes i mange år for "Midtbanen". Den åbnedes for trafik i 1924, og den løb fra Frederikssund i Nord til Gedser i Syd.

Stationen havde stor betydning for DSB´s godstrafik, men for persontrafikken nok mest for at kunne skrive "via Glumsø" på billetterne, så man var klar over, om man kørte over Ringsted-Næstved-Gedser eller over Køge-Næstved-Gedser på sin vej til de større provinsbyer eller udlandet.
Kort om stationen: • Indtil 1966 var stationen betjent i tiden 0600 – 2400. • 1964-1966 moderniseres strækningen med nyt spormateriel, og fjernstyring blev indført. Det medførte personalereduktioner på stationen. Der blev blot en stationsmester tilbage til alle opgaver. • Signalhus og udhus blev nedrevet i 2007. I dag er station en vel benyttet pendlerstation, i retning mod København, og den har overlevet utallige forsøg på nedlæggelse.