Glentehøj


Indgangen til Glentehøj


Glentehøj ligger sammen med to andre høje på en mark i Ravnsby


Skitse over gravhøjen


Indgangen til højen. Man skal kravle ind og have en lommelygte med, selvom der er et lille lyshul i siden.

Intro

Glentehøj er en meget velbevaret jættestue bygget ca. 3200 f.Kr. Den er udgravet, og man kan komme ind i den.

Glentehøj er blevet udgravet af grev Reventlows tyske huslærer Erasmus Carl Kamla. Birket lokalhistoriske arkiv har rapporten på tysk, håndskrevet. Kamla var født i Kiel 1791 og fulgte 1816 med grev Reventlow til Danmark som huslærer. Han vidste meget om jættestuer og megalitgrave ( Megalit= stor sten)

På stedet blev der fundet flintedolke og et lerkar.

Endnu i dag kan man i Glentehøj se spor af undersøgelsen i 1820erne.
Ved udgravningen fandt man i en trækiste ravperler, flintøkser, mejsler, flækker og lerkar. Nogle af disse befinder sig på Nationalmuseet.

Læs mere om Glentehøj her


Indgangen har 5 bæresten på hver side og 4 overliggere. Jættestuen har 7 bæresten i hver side og 5 meget store overliggere. En af dem vejer 25 tons. Jættestuen er 9 m lang, 3 m bred i den ene ende og 1½ m i den anden. Lyshullet er fra begyndelsen af 1800-tallet.
I 1925 restaurerede Gustav Rosenberg Glentehøj


Fra gammel tid har man kunnet gå fra Kragenæs til Glentehøj ad en fasttrampet sti. Denne blev i nyere tid pløjet væk og gav årsag til stor polemik i medierne. Med den nye ejer er der lavet en tinglyst sti, så der igen er adgang. Højen ligger midt i en mark, så det er til gene for ejeren at skulle have en sti der.