Glentehøj


Grundplan over Glentehøj. _Grundplan over gravkammer og gang i Glentehøj jættestuen


Glentehøj udsigt. Udsigten fra toppen af Glentehøj med Kragenæs ved kysten


Glentehøj. Gravkammeret i Glentehøj med lysåbning

Intro

Glentehøj på Lolland er en jættestue. Et 5200 år gammelt gravkammer fra bondestenalderen. Da landarbejder Hans Friis i 1826 gravede i højen, stødte han på et urørt stenkammer...

Glentehøj på Lolland er en jættestue. Et 5200 år gammelt gravkammer fra bondestenalderen. Da landarbejder Hans Friis i 1826 gravede i højen, stødte han på et urørt stenkammer. Det blev udgravet af kammerherre Ernst Reventlow fra godset Pederstrup og hans huslærer Rasmus Kamla, som skrev en rapport om undersøgelsen. I kammeret fandt de skeletter, flintøkser, flintdolke, lerkar og ravperler fra to perioder af bondestenalderen. Desuden fandt de begravelser fra bronzealderen. Oprindeligt var der 11 gravhøje på stedet. Der er fire tilbage. ''Huslærerens rapport'' Huslærer Rasmus Kamla var en erfaren arkæolog og havde læst om udgravningen af Klekkendehøj på Møn. Han skrev en detaljeret rapport om Glentehøj. Dens præcise beskrivelse af en lille trækiste fortæller os i dag, at det var en grav fra bronzealderen. Han sammenlignede jættestuens økseformede grundplan med Thors hammer, Mjølner. Efter udgravningen anlagde kammerherre Reventlow en snegleformet sti udenpå højen og satte en bænk inde i kammeret. Han huggede en vinduesåbning i kammerets væg, hvor Hans Friis havde gravet i højen. Glentehøj blev et udflugtsmål som gravhøj i den romantiske havestil. Rasmus Kamlas rapport slutter med ordene, ”For dets bevarelse er sørget, og jeg håber, at det vil blive mangen én en glæde at se dette skønne mindesmærke om fortiden.”