Glavendrup Mindelund


Stereofoto. Runestenen, Glavendrup


Tegning af Glavendrupstenen med skåltegn, fra De Danske Runemindesmærker af L.F.A. Wimmer (1899-1901)


Skibssætningen i Glavendrup Mindelund. Fra bogen Fynske Fortidsminder-fantasiens trædesten, side 38. Sb.080507-13.


Udklip fra Illustreret Tidende. Runestenen og skibssætningen i Glavendrup.


Runestenen i Glavendrup skibssætningen


Runesten i Glavendrup


Runesten i Glavendrup


Runesten i Glavendrup


Runesten i Glavendrup

Intro

Kendt siden 1794. Indskriften er den længste, der kendes fra Danmark. Stenen står antagelig mere eller mindre på sin oprindelige plads, hvor den indgår i en skibssætning. Sb.nr.: 080507-13