Glavendrup Mindelund


Ansgar-stenen i Glavendrup Mindelund.


Ansgar-stenen i Glavendrup Mindelund.

Intro

Mindesten over Ansgar, tysk munk og missionær, også kendt som Nordens apostel