Glavendrup


Glavendrup-1. Glavendrup-1


Glavendrup-2. Glavendrup-2


Glavendrup-3. Glavendrup-3


Glavendrup-4. Glavendrup-4

Intro

Da man i 1806 gravede sand ved Glavendrup, nordøst for Søndersø på Fyn, stødte man på en runesten. Runestenen fra 900-årene bærer Danmarks længste runeindskrift på sten med sine i alt 210 runetegn. Stenen hører sammen med en knap 60 meter lang skibssætning...

Da man i 1806 gravede sand ved Glavendrup, nordøst for Søndersø på Fyn, stødte man på en runesten. Runestenen fra 900-årene bærer Danmarks længste runeindskrift på sten med sine i alt 210 runetegn. Stenen hører sammen med en knap 60 meter lang skibssætning. Ved udgravningen af skibssætningen fandt man ingen central vikingegrav, men til gengæld fandt man to ildsteder og ni ”brandpletter”, det vil sige grave, hvor den døde er brændt. Skibssætningen er bygget sammen med en gravhøj fra bronzealderen. Den var allerede på stedet, da vikingerne byggede deres monument. ''Hvem opførte monumentet i Glavendrup?'' Runeindskriften lyder: "Ragnhild satte denne sten efter Alle gode, hæderværdige thegn. Alles sønner gjorde disse kumbler efter deres fader og hans kone efter sin mand, men Sote ristede disse runer efter sin drot. Thor vie disse runer. Til en ræte vorde den, som denne sten eller drager den efter en anden". Den sidste sætning er en forbandelse over den, der fjerner stenen eller sætter den som minde over en anden. ”Thegn” er en slags præst, og en ”ræte” er et skræmmeord. Ophavskvinden til monumentet i Glavendrup er formentlig den Ragnhild, der nævnes på runestenen. Den samme Ragnhild har sandsynligvis også lavet det lignende monument bestående af skibssætning og runesten der kendes fra Tryggevælde på Stevns.