Glatved Kalkindustri


Glatved Kalkindustri

Intro

Kalkbrud og kalkværk etableret i 1882. Kalkværket er nedrevet, men ved stranden ligger et udskibningsanlæg og på vejen til bruddet ligger fire ens typehuse til arbejdere på værket. Der brydes stadig kalk og udskibningsanlægget er fortsat i drift.