Gl. station i Maribo


Den gamle stationsbygning ses ca. midt i billedet bag den lange husrække i Nørregade.

Intro

I 1869 åbnede i Maribo Danmarks første privatejede jernbane, der bandt byen sammen med udskibningshavnen i Bandholm. Maribos gamle station lå dengang helt inde ved torvet, tæt på købmandsgårdenes pakhuse.

Danmarks første private jernbane Via gangbroer og ramper kunne varerne fra pakhusene let transporteres til de ventende tog på stationen. Tilbage af den gamle stationsbygning er i dag alene denne nordlige del, der husede banens remise. Anlæggelsen af Bandholmbanen fik stor betydning for handlen i Maribo, da banens etablering gjorde det lettere at afsætte varer. I 1874 blev Bandholmbanen suppleret med jernbanen mellem Nakskov og Nykøbing F., der gjorde det muligt at tage toget på tværs af øen. Stationen i Nørregade lukkede samtidig, og al byens jernbanetrafik samledes ved den nye station.