Gl. Tingvej 3, Hvejsel, Højgaard eller Lille Højgaard

Intro

Matr.nr. 5 - fra 1851 5a Ejerlav: Hvejsel Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Matrikel nr. 5 er et eksempel på en gård, hvis historie kan udredes tilbage til den ældste matrikel. Dog ikke med navne på alle fæstere, beboere og ejere.

Ved matriklen af 1664 ejes matrikel nr. 5 af Erik Krabbe af St. Grundet, og ved matriklen af 1688 ejes matr. nr. 5 af ”Obrist Brinch” af Haraldskjær og i 1785 ses den at være kommet under Anders Vinding Kruse, Hvolgaard. Gården er sat til godt 7 tdr. hartkorn. En størrelse som fastholdes helt til den store udskiftning i begyndelsen af 1780’erne. I 1740 har fæsteren Christian Sivertsen mistet sin hustru, Mette Rasmusdatter, og han skifter med deres barn, Ingeborg Christiansdatter ( jf. s.69), da han ønsker at gifte sig igen. Ingeborg gifter sig i 1764 med Søren Jakobsen, Hvejsel, som hermed bliver fæster af en af de største gårde i Hvejsel efter Præstegården. Efter Ingeborgs død gifter Søren Jacobsen sig med Anne Jensdatter med hvem, han får en søn, Jens Sørensen. Ved udskiftningen i begyndelsen af 1780erne bliver gården liggende på sin toft og Søren Jacobsen får sin jord tildelt ud fra toften og ned til Sandvad skel og langs vejen Sandvad – Hvejsel. Jens Sørensen overtager gården i 1798. Jens dør allerede i 1819 og hans enke, Maren Nielsdatter, gifter sig året efter med sin tjenestekarl Hans Laursen. Ægtekabet opløses i 1831. Ved skilsmissen 1831 deles gården således, at Maren Nielsdatter beholder matrikel Nr. 5.a nærmest ved byen, og gården flyttes ud på marken, hvor den nu ligger. I tiden efter udflytningen kaldes gården”Højgaard” eller ”Lille Højgaard”. I 1845 overtager Søren Jensen, Marens og Jens Sørensens søn, ”Højgaard” og ejer den indtil 1880. Søren Jensens datter gifter sig med Hans A. Schmidt, søn af friskolelærer Peder Hansen Schmidt. Hans Schmidt ejer gården indtil 1936, hvor hans søn af andet ægteskab, Marius Schmidt overtager gården. (I hovedtræk kan Søren Jensen og hans efterkommere føre en slægtslinje tilbage til 1688, hvor der anføres at være tre beboere).

Ejere/ beboere:
1664 Erik Krabbe fra Store Grundet 1688 oberst Brinck fra Haraldskjær 1785 Anders Vinding Kruse, Hvolgaard -1740 Christian Sivertsen, fæster ? Ingeborg Christiansdatter og Søren Jacobsen, fæster ? Søren Jacobsen og Anne Jensdatter, fæster til 1780 herefter ejere ved udskiftningen i
1780 1798 Jens Sørensen 1819-1831 Maren Nielsdatter og Hans Laursen 1831-1845 Maren Nielsdatter beholder 5a Gården deles og udflyttes 1845-1880 Søren Jensen s.a. Maren Nd. og Søren Jacobsen 1880-1936 Hans A. Schmidt og Søren Jensens datter 1936- Marius Schmidt Slægtsoplysninger:
? Christian Sivertsen g. m. Mette Rasmusdatter (d. 1740). Deres børn: Ingeborg
Chirstiansdatter

? Ingeborg Christiansdatter g. m. Søren Jacobsen.
Efter Ingeborgs død gifter Jens sig med Anne Jensdatter. Deres børn: Jens Sørensen (d.
1819)
1798 Jens Sørensen (d.1819)g. m. Maren Nielsdatter. Deres børn: Søren Jensen.

1819 Maren Nielsdatter g. m. Hans Laursen – ægteskabet opløses i 1831

1845 Søren Jensen (s.a. Maren Nd. og Søren Jacobsen) g.m. ? Deres børn: en datter.
1880 Hans A. Schmidt (s.a. friskolelærer Peder Hansen Schmidt) g.m. datter af forrige ejer.
Hans A. Schmidt g. 2. gang m. ? Deres børn: Marius Schmidt
1936: Marius Schmidt (s. a. Hans A. Schmidt 2. ægteskab)

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949/ Anders Kristensen