Gl. Tingvej 23, Hvejsel, Sillebjerggård

Intro

Matr.nr. 10 a Ejerlav: Hvejsel Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Oprindelig blev gården kaldt Sillebjerglund.

I 1797 blev gården brandforsikret for 350 Rd. og i 1805 for 650 Rd.
Ved brandtaksationen fra 1811 beskrives stuehuset som liggende mod nord med 14 fag, hvoraf de 9 er til beboelse og de 5 til kornlade. Der er bræddegulv i 3 fag, 1 jernvindovn og en jernbilæggerovn. Stuehuset er sat til 800 Rd. To udhuse er forsikret for henhv. 250 og 400 Rd. Øst for gården ligger et 4 fags teglhængt egebindingsværkshus med murede vægge og 2 skorstene, der er forsynet med blæsebælg og ambolt, samt øvrige smederedskaber, forsikret for 550 Rd.

Ejere/beboere:
-1811- Jacob Nielsen
-1846 Anders Nielsen
1846-o. 1870 Albrecht Andersen, søn af forrige ejer (flytter siden til Sindbjerg sogn)
1870-1884 Peder Hansen
1884-1938 Jens Pedersen, søn af forrige ejer
1938- Magnus Pedersen, søn af forrige ejer

Slægtsoplysninger:
? Jacob Nielsen

? Anders Nielsen g.m. ? Deres barn: Albrecht Andersen

1846 Albrecht Andersen

1870 Peder Hansen g.m. ? Ders barn: Jens Pedersen

1884 Jens Pedersen g.m. ? Ders barn: Magnus Pedersen

1938 Magnus Pedersen

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949