Gl. Tingvej 2, Hvejsel, Nørrevang

Intro

Matr.nr.: 1 Ejerlav: Sandvad Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Gården er en parcel af Sandvadgård fra 1924. I 1930’erne startede Alfred Thomsen hønseriet Nørrevang. Jorden er nu frasolgt.

Alfred og Marie Thomsen startede med traditionelt landbrug på ejendommen i 1933. Senere begyndte de med hønseri og i starten med rugeri i køkkenet.

Hønseriet brændte i 1955. Et nyt og større hønseri blev bygget. Alfred begyndte at handle med kreaturer og grise. Hønseriet blev forpagtet til Poul Nielsen, gift med Elly. Der blev indrettet lejlighed i en del af laden.

Elly og Poul flyttede senere til Sandvad, hvor de overtog en ejendom.

Margit og Niels Elstrøm overtog forpagtningen af landbruget i en årrække. Herefter blev jorden solgt til Jens Solgård og Peter Jeppesen.

Alfred Thomsen var i en årrække medlem af Hvejsel Sogneråd og fortsatte i Jelling byråd. Alfred og Marie solgte gården i 1973 og flyttede til Sandvad.

Ejere/beboere:
1924-1933 Karl Østergaard
1933-1973 Alfred Thomsen

Slægtsoplysninger:
1924 Karl Østergaard

1933 Alfred Thomsen (f. 1908 i Farre, d. 1976. I 1933) g.m. Marie Steiner Sørensen (f. 1911 i
Vinding d. 2001). Deres børn: 4 døtre og 3 sønner.

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949