Gl. Tingvej 10, Hvejsel, Ballegård

Intro

Matr.nr. 11 æ Ejerlav: Hvejsel Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Jens Jensen var den sidste fæster på Ballegård. Gården var fæstegård under Stougård.

Ejere/beboere:
? Jens Jensen, fæster
-1836 Ole Jensen, søn af forrige ejer
1836-1842 Mette Kirstine Christensdatter, enke efter forrige ejer
1842-1887 Hans Peter Jensen, svigersøn til forrige ejer
1887-1919 Jens Hansen Ballegård, søn af forrige ejer
1919-1925 Maren Ballegård, enke efter forrige jer
1925- Ejnar Ballegård, søn af forrige ejer

Slægtsoplysninger:
? Jens Jensen, f. 1757, g.m. Maren Rasmusdatter (f. 1765). Deres barn: Ole Jensen.

? Ole Jensen (1788-1836) g.m. Mette Kirstine Christensdatter. Deres barn: Martha

1842 Hans Peter Jensen g.m. Martha. Deres barn: Jens Hansen Ballegård.

1887 Jens Hansen Ballegård g.m. Maren Ballegård (f. Schmidt). Deres børn: Ejnar Ballegård;
Hans Peter Ballegård (får udstykket en parcel 11c, som sammen med 11x udgjorde Ny Ballegård, Gl. Tingvej 12).

1925 Ejnar Ballegård

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949