Gl. Rye Mølle


Gl. Rye Mølle er i dag indrettet til museum, som en afdeling under Skanderborg Museum.


I 1922 anskaffede møllen en petroleumsmotor, der i 1931 blev udskiftet med en dieselmotor. Motoren kunne trække kværnen, hvis der ikke var vind. Den trak også savværket. Foto: Skanderborg Museum.


Kværnloftet på Gl. Rye Mølle. Foto: Skanderborg Museum.

Intro

Gl. Rye Mølle er en hollandsk gallerimølle, opført i 1872. I forbindelse med mølleriet har der senere været drevet savværk og korn- og foderstofforretning. Forretningen blev indstillet i 1984. Møllen er i dag indrettet som museum.

Gl. Rye Mølle blev bygget i 1872 af kromand Jens Petersen. Den fri næringslov af 1862 havde gjort det muligt for enhver at nedsætte sig som møller uden næringsbrev.

Møllen er en hollandsk gallerimølle eller hatmølle med manuelt krøjeværk. De nuværende 18 meter lange vinger er fremstillet i 2010 af douglasgraner fra Addit Skov og er til kludesejl. Tidligere har møllen haft vinger med klapper, såkaldte "klapsejlere". Møllebygningen er beklædt med hvidmalede lærkespåner. Tidligere har beklædningen været tjæret pap.

Efter århundredeskiftet anskaffede mange vindmøller sig en dieselmotor eller en petroleumsmotor for at kunne "køre" i stille vejr. Gl. Rye Mølle anskaffede en petroleumsmotor i 1922, og i 1931 købte mølleren en dieselmotor på 20 HK af mærket MIAS fra maskinfabrikken Møller & Jocumsen i Horsens. Efterhånden som der oprettedes andelsfoderstofforretninger, blev de lokale møllers eksistensgrundlag mindre. Også mølleren i Rye blev forhandler af foderstoffer og supplerede sin indtægt med at save tømmer og brænde på møllens savværk.

Forretningen blev indstillet i 1984. I 1989 stiftedes Gl. Rye Møllelaug med det formål at bevare møllen for eftertiden, og i 1990 blev bygningen indrettet til museum. I dag fremstår møllen og savværket med deres oprindelige indretning og inventar bevaret. Møllen og savværket er derfor hovedattraktioner i den permanente museumsudstilling på Museet på Gl. Rye Mølle og i forbindelse med arrangementer som fx Dansk Mølledag og ”levende museum”. På Museet på Gl. Rye Mølle kan man også se en række andre udstillinger bl.a. om glasfremstillingen i 1500-tallet i Glarbo og træskoproduktionen, som i sin tid bragte velstand til Gl. Rye. Ligeledes vises i museet en stor samling Himmelbjerg-souvenirs af træ, og der fortælles flyvepladsen og flygtningelejren ved Salten Langsø.