Gl. Lifstrupvej 36 i Lifstrup

Intro

Gl. Lifstrupvej 36. Matr 1o Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1958 som et statshusmandsbrug med 22 tdr. l. jord fra Lifstrupgård. Bygninger blev opført samme år.

Grundlæggeren af ejendommen er Marner Jørgensen, en søn af Magnus Jørgensen fra Lifstrupgård. Han fik udstykket parcellen 1958 fra sin fødegård til en ny ejendom. Året efter blev han gift med Anna Kirstine Nielsen fra Isbjerg Mølle ved Varde. De drev gården til 2001 og flyttede da til Varde.

2001 Nuværende ejer Allan Jørgensen, en søn af foregående.

2010 Yderligere oplysninger: Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991