Gl. Lifstrupvej 33 i Lifstrup


Gl. Lifstrupvej 33 ca. 1916. Maren og Jørgen Jørgensen med familie og andre. Fotograf ukendt. Vester Nebel Sognearkiv.

Intro

Gl. Lifstrupvej 33. Matr. 1c Lifstrup, Vester Nebel sogn i Esbjerg kommune. Ejendommen blev oprettet 1910 ved udstykning af 52 tdr. l. ager og hede fra Lifstrupgård. Stuehuset er fra 1910, resten af bygningerne er siden ombygget/tilbygget.

Grundlæggeren af ejendommen var Jørgen Jørgensen, en søn af Andreas Jørgensen, Lifstrupgård. Han blev 1910 gift med Maren Madsen, født i Stadil i Ulfborg sogn, og fik i den forbindelse udstykket jorden fra faderens gård til en ny ejendom.
Jørgen Jørgensen døde allerede 1923, hvorefter enken 1925 blev gift med Jørgens yngre bror Jens Jørgensen. Han drev gården videre og opdyrkede de resterende 15 tdr. l. hede. Da datteren Anne Margrethe Jørgensen blev gift 1940, blev halvdelen af jorden udstykket til et nyt statshusmandsbrug til hende og hendes mand, Niels Andersen.

Sidstnævntes datter Erna Andersen blev 1965 gift med Egon Julius Rasmussen fra Roust i Grimstrup sogn, der i samme forbindelse havde overtaget gården året før. Maren og Jens Jørgensen flyttede over i et nybygget hus. Erna og Egon Rasmussen, der stadig har gården, tilkøbte 26 tdr. l. fra (sviger)forældrenes ejendom 1971, således gården atter har sit oprindelige jordtilliggende.

2010 Yderligere oplysninger:

Vester Nebel Sognearkiv www.vnsa.dk
"Vester Nebel Sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen, 1991