Gl. Kongevej 11


Christina Friederica Stiftelsen: Forograf: Christiansfeld Arkiv

Intro

Christina Friederica Stiftelsen, på Gl Kongevej 11.

Christina Friederica Stiftelsen - Gl. Kongevej 11.

Ejendommen blev opført i 1826 med midler fra boet efter kammerherreinde Christina Friederica von Holstein (1741-1812), som boede på Favrvrågård fra 1777 til 1812.

Stiftelsen blev oprettet som forplejningsanstalt til fattige i Tyrstrup Sogn og var hertugdømmernes første alderdomshjem.

I dag er ejendommen privat bolig.