Gl. Kongevej


Christiansfeld Skole. Fotograf : Christiansfeld Arkiv

Intro

Tyrstrup Skole blev bygget i 1955, før var der skole flere steder i byen.

I 1759 ansøger beboerne i Tyrstrup om ,at de forsat må holde skole i kirkens våbenhus, men den første kendte skole tages i brug omkring 1769, ligger da syd for den gamle kirkegård, men i begyndelsen af 1900- tallet blev den gamle skole utidssvarende og man besluttede at rive den ned og samme sted opføre en ny, som blev taget i brug i 1912.

Da der var mange elever i Tyrstrup, var der på et tidspunkt 3 skoler, men i 1955 besluttede Tyrstrup sogneråd at op føre en ny skole ,Tyrstrup Centralskole.

I 2005 blev den sammenlagt med Christiansfeld Skole og begge skoler fik dette navn.

Når den igangværende udvidelse af skolen er færdig, vil alle elever i byen blive samlet her.

Skolen blev indviet i 2013 efter renovering.