Gl. Karlslundegård


Gl. Karlslundegård


Gammel Karlslundegård set fra Hovedgaden før den blev ombygget til lejligheder i 80'erne.

Intro

Gl. Karlslundegård, matr.nr. 20a beliggende Nylandsvej, var ejet af Københavns Universitet og blev derfor kaldt Universitetsgården. Den blev drevet af en fæstebonde. En af de sidste fæstebønder stoppede i 1903, og den sidste gårdejer var Valdemar Pedersen. I 1965 og 1974 udstykkedes jorden.

Her lå en af Karlslundes gamle gårde. Præcis hvor gammel gården er, ved man ikke, men den første bonde, der er skrevet noget om, var Hendrik Larsøn, der boede her i starten af 1700-tallet. Gården har haft flere navne, bl.a. Universitetsgår-den, fordi den var ejet af Københavns Universitet, og Gammel Karlslundegård i modsætning til den store Karlslundegård ved landevejen. Gården var en firelænget gård. Nu er der kun stuehuset fra begyndelsen af 1900-tallet tilbage. Resten af gården er blevet ombygget til lejligheder, men de nye bygninger ligger på samme måde som de gamle. Byens marker var delt op i mange små, smalle stykker, for at alle fik både god og dårlig jord. Sidst i 1600-tallet var Karlslundes jord delt op i over 1900 stykker (agre) fordelt mellem 35 gårde. Derfor var det nødvendigt både at så og høste samtidig. Byens oldermand bestemte, hvornår gårdmændene skulle arbejde på de forskellige marker. Omkring 1800 blev de fleste landsbyer herunder Karlslunde udskiftet. Det betød, at hver gård fik et samlet stykke jord. De gårde, der fik jord langt væk fra landsbyen, blev flyttet ud på deres jord. I Karlslunde blev ni gårde flyttet. Gl. Karlslundegård var ejet af universitetet, og jorden blev dyrket af en fæstebonde, der boede på gården og betalte afgift til universitetet. Når en fæstebonde døde og efterlod enken, var det meget almindeligt, at den nye fæster giftede sig med enken. Kvinden Gundel Olsdatter nåede i 1780’erne at være gift med tre forskellige fæstere. Efter den tredjes død blev hun gift med Niels Nilausen fra Vendalsgård. Han fik dermed retten til Gl. Karlslundegård. Gerda og Valdemar Petersen var det sidste gårdejerpar, som drev gården og var bosiddende på den. 39 grunde på Møllehaven er udstykket fra gården i 1974.

''Publiceret''