Gl. Åstvej 22, Vandel - Nordvang nedlagt gård
Intro

Matr.nr. 8 e Vandel – areal 18 ha Nyere foto: N.M.Schaiffel-Nielsen

Ejere: Jacob Nielsen

1874: Hans Mortensen
1891: Anne Mortensen
1891: Grethe Martine Mortensen
1894: Kirstine Mortensen
1908: Thomas Hansen Thomsen ved vielsesattest
1934: Hans Thomsen
1949: Peder Ebbesen
1950: Ane Ebbesen
1959: Herluf og Otto Ebbesen
1967: Otto Ebbesen eneejer
1969: Otto Ebbesen og Henry Rasmussen
1993: Henry Rasmussen, Peter og Jens Herluf Ebbesen
2000: Meta Rasmussen, Peter og Jens Herluf Ebbesen
2001: Daglig Brugsen Vandel 2003: Marianne Jensen 2005: Egtved Kommune
2007: Vejle Kommune

Fortalt af Svend Aage Hansen
Da Daglig Brugsen opkøbte gården i forbindelse med ny omfartsvej, blev jorden splittet op i mindre dele:
Evald Godtfredsen, Åst (Gøddingvej 12) købte 5 ha der kom til at ligge nord for omfartsvejen
Daglig Brugsen beholdte derpå 2 ha, hvoraf de solgte den ene til
Kurt Pedersen som yderligere købte 1 ha med de oprindelige bygninger af kommunen.
De resterende 10 ha beholdt Egtved Kommune selv med det formål, at etablere et industrikvarter her. I dag er det dog, i forbindelse med kommunesammenlægningen, Vejle Kommune der ejer arealet – og på grund af denne kommunes dårlige økonomi, er alle de fine planer lagt på køl. Dog bliver arealerne lejet ud til en lokal landmand som bruger disse til græsafgrøder, dvs. at markerne bliver slået jævnligt og derfor fremstår pæne og nydelige.

Oprindelig hørte der også en mindre moselod til gården (som Egtved Kommune frasolgte) beliggende i Plougslund mose, i lighed med de omkringliggende gårde der også have et moselod her.

I Henry Rasmussens og Peter og Jens Herlufs ejerskab foregik der en større grusudvinding på den nordlige halvdel af ejendommen. Da man kom op til ejendommen løb man ind i nogle store lerlommer så grusgravningen stoppede her da det blev for dyrt og besværligt at fortsætte hermed.

Gården er således splittet op i flere dele, og i dag er der op mod den østlige rundkørse, Erhvervspark Nord, bestående af adskillige erhvervsbygninger. Det kan nævnes, at der i dag eksisterer 10 stk. momsregistrerede virksomheder, det kan man da kalde udvikling, og en god en.

Til slut kan nævnes, at der i dag med den nye vej fra rundkørslen mod nord i Vandel by har fået navn efter en af ejerne af gården (1934 til 1949) Hans Thomsen – Vejen kaldes i dag Hans Thomsensvej.

Kurt Pedersen fortæller til Svend Aage Hansen
Da brugsen valgte at udflytte til rundkørslen ved den nye omfartsvej så K.P. mulighederne for at flytte til det nye, synlige erhvervsområde som her var etableret.
Han købte nu, først ca. 1 ha af brugsen og byggede lagerbygninger til sit tømrerfirma.
Dernæst hal til vaskehal og malerfirmaet Jens Madsen som havde ejerskab af hans halvdel fra starten.
I 2005 tilkøbtes yderligere 1 ha inkl. Diverse bygninger af Egtved Kommune. Stuehus og lade er i dag fjernet og en ny lade mod øst, som blev genopført efter en brand i 2004, blev omdannet med nyopført kontorafsnit og udstykket til Hans Thomsensvej 109.
Bygningen er i dag delt i 2 lejemål og huser dels Vandel El-service og dels Vandel VVS og Varmeteknik.

Daglig Brugsen – Hans Thomsensvej 103.
Jørgen Bøndergård fortæller til Svend Aage Hansen
Da den nye omfartsvej kom til nordom Vandel og flyvestationen blev nedlagt forsvandt et stort kundegrundlag. Efter at have vurderet situationen, og folk kræver jo i dag et stort udvalg og friske varer, besluttede man sig til at tage springet og købte ’Nordvang’.

Herefter solgte man jorden og de eksisterende bygninger til Marianne Jensen, men beholdte dog 2 ha hvoraf man senere solgte 1 ha til Kurt Pedersen.

På den tilbageblevne 1 ha ud mod den østre rundkørsel byggede man nu benzinanlæg og et nymoderne dagligvarebutik på 1000 kvm. Dette var noget af en satsning, men allerede fra starten (den første dag kom der 1500 kunder i butikken) viste det sig, at det var en stor succes. Og denne blev forstærket siden opførelsen af Lalandia i Billund.

Ud over dette har brugsen en bod på den nu nedlagte flyvestation når der er arrangementer som ’Danmarks hurtigste bil’.

Efter 7 års drift fremstår brugsen i dag gældfrit.