Gl.Lejre


Skibssætningen ved Lejre. Luftfoto af den ca. 90 meter lange skibssætning ved Lejre.


Lejrehallen. Luftfoto af den næsten 50 meter lange hal fra vikingetid under udgravning.


Skrinbeslag, Lejre. Beslag af forgyldt bronze, formodentlig til lille skrin.


Fugleformet spænde.Lejre. Smykke udformet som en fugl, der i sin klo og næb holder en slange.

Intro

Der er stadig spor i landskabet, hvor den ældste danske sagnkongeslægt Skjoldungerne havde deres kongsgård ifølge de nordiske sagaer. Øst for Lejre ligger skibssætninger og gravhøje. En af dem blev rejst i 600-tallet over en fyrste...

Der er stadig spor i landskabet, hvor den ældste danske sagnkongeslægt Skjoldungerne havde deres kongsgård ifølge de nordiske sagaer. Øst for Lejre ligger skibssætninger og gravhøje. En af dem blev rejst i 600-tallet over en fyrste. I bakkelandet omkring Lejre er udgravet to bebyggelser, der er samtidige med gravmonumenterne. Et storgårdanlæg fra 500-600-tallet afløses af en vikingetidsbebyggelse (600-900-tallet). Begge lokaliteter er placeret fremtrædende i landskabet, og centralt ligger store halbygninger til ceremonielle formål. Den 500 kvadratmeter store hal fra vikingetiden er markeret i terrænet. Arkæologien bekræfter således den litterære tradition om en kongsgård i Lejre, omend Skjoldungerne forbliver sagnfigurer. ''Lejreborgere frelste den sidste skibssætning'' Øst for Gl. Lejre landsby ligger en cirka 90 meter lang skibssætning med en gravplads fra vikingetiden. Men der skulle en lokal redningsaktion til at bevare den. I adskillige af skibssætningens sten ses således flere huller og riller som forberedelse til sprængning. I 1921 begyndte ejeren af området nemlig at bortsprænge de store sten på marken øst for Lejre, men en kreds af Lejreborgere kom vikingemindet til undsætning. De dannede en forening og købe jordstykket. Fallit og en uafsluttet handel betød, at foreningen året efter for anden gang måtte erhverve arealet, men nu af en ny ejer. Med denne indsats reddede Lejre Fredningsforening den sidste af oprindeligt mindst fire store skibssætninger ved Gl. Lejre fra ødelæggelse. ''Dansk fortidshelt på engelske vers'' Digtet om den gøtiske (vestsvenske) helt Beowulf er nedskrevet i Nordengland omkring år 1000 og betragtes som et hovedværk i den engelsksprogede litteratur. Digtet foregår i en, også på nedskrivningstidspunktet, fjern fortid i den danske kong Roars kongsgård, Heorot, der omtales som en hal eller et ’mjødhus’, ”der var større end menneskenes børn kunne have mindes at have hørt om”. Da Beowulf dør, bliver hans lig brændt, og der bliver rejst en stor gravhøj. I digtet optræder også ”lejrekongerne” Roar, Helge og Rolf. Med Lejres mange monumentale gravhøje og med de senere års udgravninger af op til 600 m2 store haller danner Lejre en passende scene for dramaet om Beowulf - også selv om hverken sted eller handling kan bevises. Den irske digter og nobelpristager i litteratur Seamus Heaney (f. 1939) udgav i 1999 en nyoversættelse og nyfortolkning af Beowulf (”Beowulf a new verse translation”). Heaney var året efter i Danmark og besøgte ved den lejlighed Lejre. Her læste han op af digtet Beowulf på det sted, hvor den store Lejrehal nogle år før var udgravet.