Gjorslev


Gjorslev gods set fra parken


Gjorslev slot set fra vest


Gjorslev slot "Bredgade" med de gamle hestestalde


Gjorslev gods, løsdriftsstald


Gjorslev - ansatte foran slottet


Parade i slotsgården, Befrielsen 20. juni 1945

Intro

Gjorslev Gods ligger i Holtug Sogn på det nordlige Stevns og er Danmarks bedst bevarede middelalderborg. Der er offentlig adgang til parken. Det årlige besøgstal er på ca. 2000.

Gjorslev Avlsgård er et moderne landbrug med landbrugsafgrøder, græsarealer, skovdrift og kvæghold. Der dyrkes majs og ærter til foderbrug samt hvede, byg og raps. Gjorslevs arealer dækkede tidligere det meste af Stevns. Man råder i dag over i alt 1.668 ha fordelt på avlsgårdene Gjorslev og Søholm (2006). Ca. 900 ha benyttes til almindelige landbrugsafgrøder og grovfoder til kvægbesætningen. De resterende ca. 700 ha er anvendt til blandet skov, park og ejendomme. I 2003 investerede Gjorslev 30 mio. kr i en stor løsdriftsstald med tilhørende malkekarrusel. Kvægbesætningen består af ca. 320 malkekøer samt kalve og kvier, hvor staldens beboere, køerne, går på gummibelagt spaltegulv og har egne sengebåse med madrasser, som hver dag overstrøes med frisk savsmuld. Man har prioriteret dyrevelfærd højt.

Kong Fr. d. IV havde brug for et velegnet rytteri, og derfor inddelte han i årene 1715-1718 sine kongelige godser i 12 rytterdistrikter, som skulle levere ryttersoldater til hans hær. Et af disse ryttergodser var Gjorslev. På Stevns har der været indkvarteret ca. 400 ryttere. De lange stalde i bindingsværk på Gjorslev er fra denne tid. Staldene ligger på begge sider af "Bredgade", der fører igennem ladegården.

Gjorslev Gods under godsejer Tesdorph samt godsforvalter B.H.Petersen (1937-1977), spillede en væsentlig rolle i modstandskampen mod besættelsesmagten. Der var organiseret flere undergrupper med omkring 300-400 mænd. Disse stod for bla. våbennedkastninger/-og modtagelser, samt transport af jøder til Sverige. Der foreligger flere private beretninger samt billeder på Stevns lokalhistoriske arkiv.

Stevns før og nu, Bind VIII, Stevns Lokalhistoriske Arkiv 2006 Minder fra Besættelsen, Østsjællands Museer 1995 http://www.gjorslev.dk http://www.danskeherregaarde.dk/manorholder/g/gjorslev/ejerhistorie.aspx

Gjorslev blev opført omkring år 1396 af Roskildebispen Peder Jensen Lodehat. Godset er opført som en korsbygning med det ca. 30 meter høje tårn i midten. Byggematerialet er kalksten fra Stevns Klint. Gennem tiderne har Gjorslev haft forskellige ejere. Det har både været ejet af kongehuset og kirken, men også af forskellige adelsslægter og velhavende købmænd. Frederik IV gjorde Gjorslev til rytterdistrikt i år 1718. Kong Fr. d. IV havde brug for et velegnet rytteri, og derfor inddelte han i årene 1715-1718 sine kongelige godser i 12 rytterdistrikter, som skulle levere ryttersoldater til hans hær. Et af disse ryttergodser var Gjorslev. På Stevns har der været indkvarteret ca. 400 ryttere. De lange stalde i bindingsværk på Gjorslev er fra denne tid. Staldene ligger på begge sider af "Bredgade", der fører igennem ladegården. Gjorslev er i dag en driftig landbrugsvirksomhed, der er mest kendt for sit kvæghold. Peter Henrik Tesdorpf blev ejer af Gjorslev i 1970 efter sin far, Edward Tesdorpf. Gjorslev åbner også sine døre, når godsejer Peter Henrik Tesdorpf afholder koncerter. Det sker tre-fem gange årligt. http://www.gjorslev.dk/

Syd og vest for godset er der på et 10 hektar stort område anlagt en smuk park, fra hvis grønne områder man har det bedste udsyn til den middelalderlige borg. Parken, der med få begrænsninger er åben for publikum i dagtimerne, er anlagt i engelsk stil med mange store, fritstående træer. I 1997 blev der anlagt en 42 m lang pergola, der er tilplantet med historiske roser og klematis. Der er gratis adgang til parken.