Gjorslev


Gjorslev gods set fra parken


Gjorslev slot set fra vest


Gjorslev slot "Bredgade" med de gamle hestestalde


Fra parken


Gjorslev gods, løsdriftsstald


Gjorslev - ansatte foran slottet

Intro

Gjorslev Slot ligger på det nordlige Stevns og er Danmarks bedst bevarede middelalderborg.

Slottet

Det nuværende Gjorslev blev opført af bispen Peder Jensen Lodehat ca. år 1396.
Peder Jensen Lodehat


Gennem tiderne har Gjorslev haft forskellige ejere. Det har både været ejet af kongehuset og kirken, men også af forskellige adelsslægter og velhavende købmænd. Frederik IV gjorde Gjorslev til rytterdistrikt i år 1718.


Gjorslev Slot er i dag en driftig landbrugsvirksomhed, der er mest kendt for sit kvæghold.


Læs mere om Frederik IV
På Frederik IV's tid var Danmark med i Den Store Nordiske Krig. Krigen varede fra 1700-1720. Tordenskjold er blandt andet kendt fra denne krig.


Landbruget

Gjorslev Avlsgård er et moderne landbrug med landbrugsafgrøder, græsarealer, skovdrift og kvæghold. Der dyrkes majs og ærter til foderbrug samt hvede, byg og raps.


På Gjorslev er ligeledes en stor kvægbesætning med ca. 320 malkekøer samt kalve og kvier. Gjorslev er kendt for sin runde mælkestald, der ligner en karrusel. Der er også bygget løsdriftstalde, hvor dyrene går frit omkring.


Rytterdistrikt

Kong Fr. d. IV havde brug for et velegnet rytteri, og derfor inddelte han i årene 1715-1718 sine kongelige godser i 12 rytterdistrikter, som skulle levere ryttersoldater til hans hær.


Et af disse ryttergodser var Gjorslev. På Stevns har der været indkvarteret ca. 400 ryttere. De lange stalde i bindingsværk på Gjorslev er fra denne tid. Staldene ligger på begge sider af "Bredgade", der fører igennem ladegården.