Gjessinggård


Gjessinggårds hovedbygning og avlsgård er fra 1700-tallet og udgør et smukt og symmetrisk herregårdsanlæg i barokstil, der tilskrives bygmestrene N.H. Riemann eller Christian Jensen Mørup.

Intro

Slægten Folsach har sat sit stærke præg på herregården Gjessinggård, som ligger nordøst for Randers, ikke langt fra Randers Fjord. Hovedbygningen blev opført af Hans Folsach i midten af 1700-tallet. Familien Folsach ejede herregården fra 1743 indtil 1977, hvor herregården blev afhændet til Peter Be

''Historien om Gjessinggård'' Herregårdens tidligste historie strækker sig tilbage til middelalderen. Den var i 1500- og 1600-tallet ejet af flere kendte danske adelsslægter såsom Friis, Munk, Juul og Podebusk, der dog sjældent tog bolig på Gjessinggård men havde forpagtere til at varetage den daglige drift. I begyndelsen af 1700-tallet begyndte nye grupper i samfundet at gøre sig gældende som herregårdsejere. Således på Gjessinggård, hvor købmandssønnen Hans Folsach købte den stærkt forfaldne herregård på tvangsauktion i 1734. Han tog straks fat på omfattende forbedringer og opførte den endnu eksisterende herregård i 1740’erne. Slægtens sociale opstigen blev kronet af sønnen, Christian Folsach, som i 1760 kunne pryde sig med adelstitel og tilføje ’von’ til familienavnet. Slægten Folsach fortsatte på Gjesssinggård. I slutningen af 1800-tallet, under Johannes von Folsach, gik udviklingen næsten helt i stå, og Gjessinggård var blandt de sidste herregårde i Østjylland, som skilte sig af med fæstegårdene. I 2016 er Gjessinggård et stort gods, som foruden landbrug og skovbrug drives med udlejning af jagt og selskabslokaler. ''Markante ejere'' 1473-1500: Oluf Friis 1618-1627: Iver Juul 1734-1758: Hans Folsach 1830-1878: Johannes von Folsach 1894-1950: Christian Caspar von Folsach Læs mere om Gjessinggård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/gjessinggaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Gjessinggård fremtræder som et klassisk, helstøbt herregårdsanlæg fra 1700-tallet. Indrammet af store avlsbygninger ligger hovedbygningen tilbagetrukket og omgivet af voldgrave. Det trefløjede anlæg er opført af Hans Folsach i 1747 med en grundmuret midterfløj i én etage. Midterpartiet udgøres af en gennemgående gavlkvist i tre fag samt en dobbelt trappe i granit. Sidefløjene er oprindeligt opført i bindingsværk, men skalmuret omkring 1780. Midterfløjens facader er rigt udsmykket med ornamenter i sandsten omkring vinduer og gavlkvist, der peger mod N.H. Riemann eller C. J. Mørup som arkitekter. ''Omgivelser'' Samtidig med den nye hovedbygning opførte Hans Folsach en stor trelænget avlsgård i bindingsværk, som med barokkens sans for symmetri havde vognport i herregårdsanlæggets akse. Gjessinggård ligger på vestsiden af Randers Fjord mellem landsbyerne Øster Tørslev og Tvede, som i 1700- og 1800-tallet var ejet af herregården. ''Bygninger og gods'' 1618: Gjessinggård med kun 10 fæstegårde udvides stærkt af Iver Juul 1747: Hovedbygning, avlsgård og haveanlæg opføres 1793: Gjessinggård er på 653 tønder hartkorn 1912: Restaurering af avslgård og hovedbygning

''Fakta'' Adresse: Udbyhøjvej 496, 8930 Randers NØ Kommune: Randers Tidligere: Randers Amt, Nørhald Herred, Tvede Sogn Ejer i 2015: Peter Bernstorff Funktion 2015: Landbrug/skovbrug, jagt og selskabslokaler Størrelse 2015: 721 ha., heraf 200 ha. Skov Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygning og voldgrave er fredede Besøg [http://www.gjessinggaard.dk/ Gjessinggårds hjemmeside]

''English'' The manor Gjessinggård is located north east of Randers not far from Randers Fjord. The main building and adjacent home farm make up a grand and symmetrical facility in a baroque manner. The building was erected by Hans Folsach in the middle of the 18th century. His kin continued to own Gjessinggård up until 1977, close to 250 years.

''Sendt til publicering'' undefined

''Publiceret''