Gjesing Kirke


Gjesing Kirke

Intro

Gjesing Kirke er indviet 1983, tegnet af Neils Munk og Keld Wohlert. Der er brugt traditionelle byggemetoder i rødstensbygningen med eksempelvis strømskifte på gavlene.

Den første kirke i Gjesing var en lille vandrekirke af træ, som blev indviet i 1974, og lå på en grund på Bævervej over for den nuværende kirke. Ved menighedsrådsvalget i 1977 fik Gjesing sit eget menighedsråd, og i 1979 blev Gjesing Sogn udskilt fra Bryndum Sogn. Menigheden voksede op under beskedne forhold, og man så frem til en stenkirke. Der blev udskrevet en arkitektkonkurrence, som blev vundet af arkitekterne Niels Munk og Keld Wohlert fra Solrød Strand. De skabte en kirke i rød tegl, der skulle komme til at ligge ved indkøbscenteret med kirkesal, dåbsværelse og kontorer mod øst, og mødesal og konfirmandlokaler mod vest. Et kirkeprojekt, der blev valgt bl.a. ud af hensynet til indpasningen af kirken i det flade, vestjyske landskab.

Kirkebyggeriet skulle knyttes til traditionen ved en døbefond af granit, kirkebænke og den gamle teknik med det såkaldte strømskifte ved gavlene. Teknikken er, at mureren har vendt de sten, der ligger nærmest gavlens skrå afskæring langs tagkanten. Tagene er kobberbelagte, og det fritstående klokketårn er holdt i samme materialer som kirken. Kirken, der ligger på det højeste punkt i Gjesing, blev indviet 1983, ni år efter indvielsen af vandrekirken. Gjesing Kirke blev præmieret af Esbjerg Byfond i 1983.

Grundsten
Grundstenene er fra Bryndum Kirke og består af tre munkesten, der er indmuret i muren bag prædikestolen. Desuden er indmuret en kapsel med mønter, et eksemplar af Jyske Vestkysten fra 26. marts 1982, et kirkeblad fra Gjesing Sogn, en bog om Bryndum Sogns historie samt en tegning over kirkebyggeriet.

Alter
Gjesing Kirkes alterbord er et simpelt spisebord, og alterudsmykningen er et altertæppe, som er vævet af Jette Nevers fra Otterup på Fyn. Jette Nevers, der vandt den udbudte konkurrence om altertæpper til kirken siger selv om tæpperne, at de er vævet i mørke farver, da kirkerummet er lyst. Korset er vævet i en lysende blå farve, der drager øjet mod korset. Teksten på tæpperne er fra første vers af Brorsons salme fra den danske salmebog nr. 590 ”O, lytter til, I folk i alle verdens riger!”:

”O, lytter til, I folk
I alle verdens riger!
Gud kalder, stille dog!
Og mærker, hvad han siger!
Al verdens tummel ti!
Her er en anden klang,
Gud med dig tale vil,
Så hør dog til engang.”
Alteret har ikke et antipendium. (Et altertæppe). Det er i stedet placeret på prædikestolen.

Prædikestol
Den hvidkalkede prædikestol er placeret ved siden af alteret på jorden. Der sidder et antipendium, altertæppe, foran på prædikestolen i stedet for på alteret. Bag prædikestolen sidder tre grundsten, der stammer fra Bryndum Kirke, samt en indmuret kapsel. Desuden et tæppe, som er vævet af Jette Nevers fra Otterup på Fyn. Jette Nevers, der vandt den udbudte konkurrence om altertæpper til kirken siger selv om tæpperne, at de er vævet i mørke farver, da kirkerummet er lyst. Korset er vævet i en lysende blå farve, der drager øjet mod korset. Teksten på tæpperne er fra første vers af Brorsons salme fra den danske salmebog nr.590 ”O, lytter til, I folk i alle verdens riger!”:
”O, lytter til, I folk
I alle verdens riger!
Gud kalder, stille dog!
Og mærker, hvad han siger!
Al verdens tummel ti!
Her er en anden klang,
Gud med dig tale vil,
Så hør dog til engang.”

Døbefond
Døbefonden i Gjesing Kirke er af bornholmsk granit og leveret af firmaet Schøler, Nykøbing Falster. Den var oprindelig højere, men måtte skæres ned, så man bedre kunne holde børnene over fonden.

Kirkesølv
Kirkesølvet og dåbsfadet i Gjesing Kirke er udarbejdet af guldsmed Bent Gabrielsen i Kolding. Sølvets form er streng og klar i linierne, inspireret af de enkle former i kirkens arkitektur. Som motiv er valgt et gyldent kors i stil med det fra altertæppet og prædikestolens front.

Kirkeskib
Gjesing Kirkes kirkeskib er skænket af kirkens arkitekt, ingeniør og håndværkerne. Det blev ophængt i 1984. Man ved ikke hvem, der har bygget skibet, men det er en model af den 42 tons tunge fiskekutter ”Viola”, der blev bygget på Raun Bybergs Skibsværft i Esbjerg i 1902. Det måler 75 cm. i længden og er 60 cm. højt.

Klokker og klokketårn
Gjesing Kirkes Klokketårn er fritstående og som kirken bygget i rød tegl. Det har to klokker fra Eiisbouts i Holland. Klokkeverset er digtet af digteren Ole Sarvig og lyder: ”Jeg taler om dit håb – kalder til fred og dåb – lyt, du som færdes her: - en glæde er dig nær”.

Bytræet og oldermandsstenene
Uden for Gjesing Kirke er det gamle bystævne blevet reetableret efter initiativ af forhenværende gårdejer Holger Hansen. Det består af en oldermandssten ved foden af et asketræ samt femten bystævnesten, der repræsenterer de femten gamle Gjesinggårde. På hver af de femten sten er indgraveret forbogstaverne på de mænd, der havde gårdene, og som sad i bystævnet. Det oprindelige bystævne lå på Stigårds Toft.

Kirkeliv
Gjesing Sogn er et typisk forstadssogn og har foruden forskellige gudstjenester en række aktiviteter som kirkecafé og sogneaftener. Forældreaftener for konfirmandernes forældre, legestue for børn, minikonfirmander og ekskursioner samt kristendomsundervisning for voksne. Desuden er der en lokalkreds, der støtter Dansk Indisk Børnehjælp.

Præstetavle
1979-1986 Hanne Sander
1979-1985 Eberhard Harbsmeier
1986-1994 Ruth Svendsen
1986- Flemming Rishøj
1994-1997 Carina Hansson
1994- Anders Quistorff
1998- Peter Søgaard

Kilder Jørgen Dieckmann Rasmussen i Jyske Vestkysten 30.12.01.
Gjesing Kirkes hjemmeside: www.gjesingkirke.dk
Jubelæumsfolderen ”Gjesing Kirke 25 år” fra Gjesing Kirke. Forelæsningsmanuskript af Peter Søgaard, tidligere præst ved Gjesing, Peter Herold Søgaard,
Esbjerg Kommunes hjemmeside: www.esbjergkommune.dk