Gjøl


Gjøl. Solnedgang i Gjøl havn

Intro

Gjøl er både navnet på en ø midt i Limfjorden og en landsby langs øens sydlige strand. Herfra har gjølboerne taget ud for at fiske gennem århundreder. Tidligere fiskede de direkte fra stranden, og der ligger stadig mange joller i vandet og fiskeredskaber i græsset neden for Isbakken...

Gjøl er både navnet på en ø midt i Limfjorden og en landsby langs øens sydlige strand. Herfra har gjølboerne taget ud for at fiske gennem århundreder. Tidligere fiskede de direkte fra stranden, og der ligger stadig mange joller i vandet og fiskeredskaber i græsset neden for Isbakken. I 1895 fik Gjøl anlagt en havn, som i 1930 blev udbygget med en mole. Havnen blev bygget til fiskerne, men har i dag mest præg af marina. I Torpet øst for landsbyen ligger det tjæreanlæg, som tjærelavet brugte til at tjære fiskegarn fra omkring 1900 til 1980’erne. ''Furore blandt fiskerne på Gjøl'' Fiskeriet fra Gjøl blev landskendt med Hans Kirks roman Fiskerne fra 1928. Romanen handler om en gruppe fiskere fra Vesterhavskysten, som bosætter sig på Gjøl og om konflikten mellem de indremissionske tilflyttere og gjølboernes lysere grundtvigianisme. Handlingen bygger på virkelige begivenheder, som Hans Kirk kendte til. Hans far stammede nemlig fra en fiskerslægt fra Harboøre. I 1925 tog forfatteren til Gjøl, hvor dele af familien havde slået sig ned. Han flyttede ind på kroen og iagttog byens liv. Da romanen udkom tre år senere, skabte den stor furore blandt Gjøl-fiskerne. Men den blev fornemt modtaget af anmelderne. Romanen er udkommet i mere end 400.000 eksemplarer. I midten af 1970’erne blev Fiskerne filmatiseret til tv.