Givskudvej 2, Hvejsel


Node til polka komponeret o. 1900 af Jakob Peter Kristensen, som også blev kaldt "Musikanter". Lokalhistorisk Arkiv i Jelling

Intro

Matr.nr. 1 d Ejerlav: Tremhuse Sogn: Hvejsel Herred: Nørvang Jakob Peter Kristensen boede, i slutningen af 1800 tallet, på ejendommen. Han er blevet beskrevet som særdeles musikalsk, og havde også tilnavnet "Musikanter".

Jakob Peter Kristensen boede, i slutningen af 1800 tallet, på det nuværende Givskudvej 2. Han beskrives som en ejendommelig mand, der havde tilnavnet Hauge og blev desuden kaldt Jens Peter Musikanter.
Fra Knud M. Hoves bog Hvejsel sogn hedder det: ”Landbruget han drev var kummerligt. Den smule korn han havdeat føre til mølle, kørte han på en trillebør, og så kunne det hænde, at han havde sin violin med og undervejs gik ind på en eller anden gård og gav sig til at spille. Så ville han helst at folk lyttede til ham og dansede efter hans musik. Ellers kunne han godt være noget folkesky, og når han betragtedes som en særling, hang det sammen med hans grænseløse overtro……”
Manden var uden tvivl meget musikalsk. Til trods for hans tykke klodsede fingre, udtalte en af datidens landsbyspillemænd, at han aldrig havde hørt nogen, der kunne tage dobbeltgrebene på violinen så rent som Jakob Peter Hauge. Med simple redskaber lavede han desuden gode og brugelige violiner! Han komponerede dansemelodier. Et eksempel ses på siden.

Ejere/beboere:
? Jakob Peter Kristensen
?- o. 1935 Peter Ibsen
o. 1935- Dagny og Martin Kristensen
?- o. 1955 Peter Holm
o. 1955- Harald Hauge

Slægtsoplysninger:
? Jakob Peter Kristensen (Kaldet Hauge el. Musikanter)

? Peter Ibsen
o. 1935 Martin Kristensen (Kaldet Martin Tapager) g.m. Dagny (tidligere kokkepige på
Stougård, hvor hun vedblev at komme når der skulle brygges øl)

? Peter Holm

o. 1955 Harald Hauge Se Givskudvej 1

Henvisning: Hove, K. M., Hvejsel Sogns Historie, 1949