Givskud kirke

Intro

Den lille Givskud kirke ligger midt i byen. Kirken består af et romansk kor og skib med sengotisk tårn i vest samt et våbenhus fra 1847 på sydsiden. Kirken er opført i anden halvdel af 1100-tallet.

Den lille Givskud kirke ligger midt i byen. Kirken består af et romansk kor og skib med sengotisk tårn i vest samt et våbenhus fra 1847 på sydsiden. De romanske dele er opført af frådsten og rå kampesten over en svag sokkel af frådsten. Begge de romanske døre er bevaret – den sydlige er fortsat i brug. Tårnet er i sin kerne sengotisk fra omkring år 1500 i teglsten, men meget ændret siden. Det blev på et tidspunkt skåret betydeligt ned for så i 1923 igen at blive forhøjet et par meter.

Skib og kor har flade bjælkelofter. Altret prydes med et enkelt forgyldt trækors. Døbefonten er romansk af granit med løver i relief. Prædikestolen er snedkereret i 1962. Noget ganske specielt ved Givskud kirke er den ene klokke, der stammer helt tilbage fra slutningen af 1200-tallet med spiralornamenter. Klokken er af den såkaldte Idense-type – opkaldt efter den tyske by Idense, hvor der findes en tilsvarende klokke.

Henvisninger:

De danske kirker, bd. 16. Sydøstjylland. (red.) Erik Horskjær. Kbh. 1969.

www.greneprovsti.dk