Givskud Zoo


Direktør Jacob Hansen, gårdejer Holger Jørgensen og kommuneingeniør J. Mortensen klar til at lukke de første gæster ind i Løveparken den 12. august 1969. Fotograf: Allan Simonsen


Midt i Løveparken blev der før åbningen i august 1969 opstillet et trætårn, hvorfra en bevæbnet vagt kunne holde øje med hele det 30 tdr. land store område. Fotograf: Allan Simonsen


Tre løver er op til åbningen i august 1969 ved at gøre sig fortrolige med Løveparkens terræn. Hele området var sikret med et tredobbelt hegn. Fotograf: Allan Simonsen.


Kollektiv befordring gennem området med etiopiske bavianer i 1975. Abesafarierne var en stor publikumssucces. Fotograf: Allan Simonsen


Løvepark-Safarilands elefantgård ved sæsonåbningen i 1974. Det store anlæg på o. 10.000 kvadratm. var Europas største. Fotograf: Allan Simonsen.


Zebraer og en enkelt gnu på Løveparken-Safarilands savanneområde i foråret 1976. Fotograf: Allan Simonsen

Intro

Jacob Hansen, ejer af Vejle Zoo i Trædballe, åbnede den 12. august 1969 en løvepark i Givskud. Den er i dag en moderne zoo og en femstjernet turistattraktion.

Jacob Hansen købte i slutningen af 1968 gården Vesterlund i Givskud sogn og begyndte anlæggelsen af en løvepark på et 30 tdr. land stort område med grantræer og fyrrekrat. Efter en lang kamp for at opnå en åbningstilladelse blev portene slået op for publikum den 12. august 1969. De besøgende kunne i egen bil køre gennem et indhegnet areal med 33 fritgående løver.

Allerede et par år efter åbningen var løveparken stærkt i gang med at udvikle sig til en safaripark med adskillige dyrearter. Der kom et generationsskifte i 1971, hvor sønnen Karl Erik Folke overtog ledelsen efter faderen Jacob Hansens pludselige død. Løveparken forblev i familien Hansens eje indtil 1983, hvor den blev omdannet til en selvejende institution, i første omgang med navnet Givskud Dyrepark. Fra åbningen i 1969 til begyndelsen af 1980’erne lå det årlige besøgstal et godt stykke over 300.000, men energikrise med stigende benzinpriser betød efterhånden vigende sæsonresultater.

Givskud Zoo blev statsanerkendt i 1986 og kom fra 1989 på Finansloven med et årligt driftstilskud. Op gennem 1990’erne skabte det adfærdsvanskelige næsehorn Brutalis og en række fjernsynsudsendelser om Zoo bag kulisserne stor opmærksomhed omkring Givskud Zoo. Biolog Richard Østerballe, der var blevet ansat som zoolog i 1991, og som fra 2002 er direktør, har stor gennemslagskraft som formidler og både dyrebestand og anlæg gennemgår stadige udvidelser. I år 2000 gav et gorillaanlæg, der bl.a. huser hangorillaen Samson, en besøgsrekord på 441.000 gæster.

I dag findes der i Givskud Zoo’s vidtstrakte anlæg et stort antal dyrearter, men løverne er stadig en af hovedattraktionerne.

Henvisning:
www.givskudzoo.dk