Givskud Mølle
Intro

Møllen er bygget i 1854 af møller, Poulsen. I 1923 blev den overtaget af Laurits Larsen der tidligere havde haft Lerager Mølle ved Riis.

Møllen blev bygget i 1854 af en møller der hed Poulsen.
Møller Christen Rasmussen født 5. juni 1814 i Fodslette, Lolland, kom til Givskud i 1856 med hustruen Christine og 6 børn fra Fuglsbølle, Langeland. Sønnen Kristian gik i faderens fodspor, først som ejer af Andrup Mølle, Skads. Forpagter i Lerager Mølle 1888 - 1893, derefter møller i Lindeballe 1893 - 1904.
I 1873 solgte Christen Rasmussen møllen til Johan Poulsen, han var født på Frederikshave i Højen i 1828. I 1845 ses han som møllersvend i Jennum Mølle. Ved sit bryllup med Nielsine Pagh i 1858 var han møllersvend i Skovdallund Mølle. I mellemtiden havde han fra den 1. april 1850 til 16. feb. 1852 været genindkaldt til krigstjeneste i Slesvig, ved 5. Batallions 2. Komp. nr. 171

Johan Poulsen døde 6. juni 1891, og sønnen Johannes Poulsen overtog møllen.

I 1911 hed mølleren Andreas Nielsen Overmark født 19. jan. 1863
I 1916 og 1921 hed mølleren Jørgen Chr. Jørgensen Berg født 6. sep. 1880
I 1923 overtog Laurits Larsen møllen, han havde netop solgt Lerager Mølle.
I 1936 blæste vingerne af møllen og blev ikke påsat igen
I 1964 under navnet Givskud Korn A/S, byggede man et helt nyt lager og kontor på Seidelindgade.
Efter at KFK overtog Givskud Korn blev flere afdelinger administrativt lagt under Givskud


"Danske Møller" af H. Loft 1934
Kirkebøger / Folketællinger
Give Lokalhistorisk Arkiv