Give kirke

Intro

På et tidspunkt i 1100-tallet blev Give kirke opført i den romanske byggestil og viet til Skt. Nikolaj.

På et tidspunkt i 1100-tallet blev Give kirke opført i den romanske byggestil og viet til Skt. Nikolaj. Kor og skib er bygget af frådsten på en skråkantsokkel af granit og frådsten, mens der i senmiddelalderen blev opført et tårn i vest, der i 1780 blev gjort lavere. Ved samme lejlighed nedrev man desuden et sakristi nord for koret. Det resterende tårn blev skåret ned til samme murhøjde som skibet ved en hovedistandsættelse i 1905 af arkitekt H. Paludan, der vest herfor byggede et helt nyt tårn.

Af de oprindelige enkeltheder har Give endnu bevaret norddøren, mens syddøren er blevet genåbnet. Endvidere findes der fire romanske rundbuede vinduer. Indvendigt ses desuden den oprindelige romanske korbue, mens både kor og skib har flade bjælkelofter. Give kirke fik tidligt i sin historie i anden halvdel af 1100-tallet malet flotte kalkmalerier på alle korets vægge. Disse blev engang efter reformationen i 1536 kalket over, men ved hovedistandsættelsen i 1905 genfandt man disse malerier. Desværre var de nu i en sølle forfatning således, at kun det på korets østvæg blev restaureret og genskabt. Kalkmalerierne forestiller enten en eremithelgens historie eller Johannes Døberens liv.

Ved istandsættelsen åbnede man desuden alterbordet, der skulle udskiftes med et nyt. Nede i det gamle bord fandt man brudstykker af et glasmaleri fra 1300-tallet, hvor der var runer indridset samt et relikviegemme. Begge dele befinder sig nu på Nationalmuseet. Altertavlen, “Kristus på korset og Maria og Johannes ved korsets fod” er fra 1947 og tegnet af arkitekt Lønborg Jensen. Tidligere har der hængt et billede af Lucie Ingemann (hustru til salmedigteren), “Kristus på regnbuen”. Dette billede findes nu i Give Sognehus.

Prædikestolen med himmel er et skærearbejde fra 1600-tallet, der efter en restaurering i 1992 nu fremstår med de samme flotte farver som den oprindeligt gjorde. Der er i felterne billeder af Kristus og de fire evangelister.

På Give kirkegård findes en mindesten over den lokale helt fra krigen i 1864 - dragon Niels Kjeldsen.

Henvisning:

Trap Danmark femte udgave, bd. 8,3. Kbh. 1964.

De danske kirker, bd. 16. Sydøstjylland. (red.) Erik Horskjær. Kbh. 1969.

www.givekirke.dk