Give Mølle


Nørregade, Give, møllen ligger på byens højeste punkt.


Møllen under genopføring på Møllebakken i Give 1894. Tømmeret bærer tydelig præg af at være brugt.


Give Mølle, Møllebakken, Give 1910


Give Mølle fik stynet toppen og pålagt nyt tag i 1953. Bruges nu som dæklager for automobilhandel.

Intro

Først kendt som Givskov Mølle ved gården Givskov, senere Give Mølle på Møllebakken, Give by, i 1914 flyttet ned til Møllevej ved jernbanen.

Matr. nr. 13h: ”Elisabethsminde” Givskov Mølle, Tykhøjetvej.
Møllen blev i 1860 bygget af, Kylmann på Givskov. i 1880 blev den bestyret af Kristian Moinichen fra Egebjerg ved Holbæk. Sidste forpagter var Niels Nielsen Utoft der senere overtog ”Lille Karlskov”

Møllen blev i 1894 købt af købmand H.A. Appel og flyttet til Møllebakken i Give.
Arbejdet blev udført af møllebygger Rasmus Bruun fra Jelling.
Første bestyrer på den nyopførte mølle var landpost i Givskud, Rasmus Nielsen han var der til 1900, da købte han Uhre Mølle ved Brande.
Næste bestyrer var Hans Hansen, født 1. aug. 1884 i Korsør, han kom til Give fra Brande.
1913 - 1917 var den bestyret af Peter Petersen, han forpagtede senere Grønbjerg og Langelund Mølle.

I 1914 flyttede man møllen ned til jernbanen og anlagde sidespor til den.
I 1920 kom Jens Frederik Mourits Jensen født 18. sep. 1894 på Troldhede Mølle. Med sig havde han sin far, møller Mourits Jensen.

I 1925 købte Johan Henrik Knop møllen, hans sønner Sigvald og Peter drev den indtil den blev overtaget af Andels Foderstofforretningen, Sigvald blev uddeler, Peter fortsatte som møller.

Kilder:
"Danske Møller" 1934 af H. Loft
"Give Egnen" af Peder Eg.


"Give Egnen" af Peder Eg.
"Danske Møller 1934" af H. Loft
Give Lokalhistoriske Arkiv
Folketællinger / kirkebøger