Give

Intro

I optegnelser og på kort kan man se, at stedet ”Give” har eksisteret siden middelalderen. I 1280 blev det stavet Gyghæ. I 1894 kom jernbanen til byen.

Give bestod i flere århundreder af en samling af gårde og huse. i 1688 var der 10 gårde og 1 hus i et område. Ved folketællingen 1787 boede der 456 personer.

I slutningen af 1800-tallet begyndte byen at vokse. Især efter 1894 gik det stærk. Dette år fik Give både jernbane og sygehus til byen. I årtierne derefter kom flere og flere handlende og håndværkere til byen og dermed en række byboere, der ikke var beskæftiget i landbruget.

Gårdene lå dog stadig i byen, og der var generelt en gensidig afhængighed mellem områdets bønder og byernes handlende og håndværkere. I løbet af 1900-tallet kom flere og flere arbejdspladser til området, der ikke var direkte knyttet til det omgivne landbrugssamfund. Først fra 1960’erne dannes industrivirksomheder i et større omfang både indenfor industri, tekstil og fødevarer.
Give havde også i mange år, inden jernbanen kom, været et samlingssted i området. Fra 1849 var der i byen valgsted for et stort område og fra 1880 tingsted, hvor retslige stridigheder kunne afgøres. Der var faste markedsdage i byen, der fra nær og fjern tiltrak købere og sælgere af uldvarer, jydepotter, andet husgeråd samt husdyr. På byens kro kunne rejsende finde hvile og noget at styrke sig på.

Give var fra 1970 hovedby i Give kommune. Fra 1. januar 2007 indgik kommunen i Vejle kommune.

Som by har Give haft periode med vækst og perioder med stilstand. Pr. 1. januar 2014 bor 4507 personer Give by, og omkring 5800 personer bor i sognet.


I landskabet ses gravhøje og arkæologiske fund i jorden fortæller, at der har været mennesker i området i tusinder af år.

Blandt de mest berømte er Donneruplund arden - Et næsten komplet eksemplar af en bueard, der var jernalderens almindeligste pløjeredskab. Arden, der er fundet i en mose ved Donneruplund lige udenfor Give, menes at være fra midten af det første årtusinde f.Kr.

I 1948 fandt man i Pilkmose mellem Give og Riis dele af 2 skivehjul. En nyere datering viser, at hjulene henholdsvis er fra år 2775 f.Kr og år 2935 f.Kr. Dermed er det ældste af de to hjul ikke bare Danmarks men også Nordeuropas ældste hjul og et af de ældste hjul i Europa.


Give ligger tæt på den jyske højderyg, skillelinjen for isen under sidste istid. Det betyder, at området rundt om byen til en side er et furet landskab med højdedrag, skrænter og søer, mens landskabet til en anden side er fladt med bakkeøer og moser. På de flade sletter var der i flere hundrede år hede, hvor man kunne se lyngplanter, revlingebuske og anden lav bevoksning, så langt øjet rakte.

I dag blokeres udsynet af markernes læhegn, plantager og bebyggelser. Det gik stærk med at opdyrke heden fra slutningen af 1800-tallet hvor lyngplanterne blev afløst af landbrugsafgrøder og grantræer.


Du kan blandt andet læse mere om Give-egnens historie i:
Give Egnen, Peder Eg, 1984
Give Sogn, Rasmus Mortensen, 1941

Årsskrift fra Give-Egnens Museums (tidsskrift: 1988 - )
Den årlige udgivelse fra Give-Egnens Museum indeholder kortere artikler, der fra mange forskellige vinkler fortæller egnens historie.