Gisselfeld


Gisselfeld. Herregården Gisselfeld er i renæssancestil, hovedbygningen er opført i 1547-75.

Intro

Gisselfeld mellem Haslev og Næstved kendes fra 1381. Godset har siden hørt til Danmarks største jordbesiddelser og mægtigste herresæder, i dag med 3850 hektar, skov, ager og eng. I 1755 blev Gisselfeld adeligt jomfrukloster, men beboet af en ”overdirektør” af slægten Danneskiold-Samsøe...

Gisselfeld mellem Haslev og Næstved kendes fra 1381. Godset har siden hørt til Danmarks største jordbesiddelser og mægtigste herresæder, i dag med 3850 hektar, skov, ager og eng. I 1755 blev Gisselfeld adeligt jomfrukloster, men beboet af en ”overdirektør” af slægten Danneskiold-Samsøe. Den trefløjede hovedbygning er opført af Peder Oxe 1547-75 i en overgangsstil fra sengotik til renæssance. Den er en af de største herregårdsbygninger fra perioden. Den fornemme romantiske park er anlagt i 1800-tallet med karpedamme og orangeri. H. C. Andersens eventyr om Den grimme ælling er skrevet under et ophold på Gisselfeld. ''Han vandt over både morfar og kongen'' Da den attenårige adelsmand Peder Oxe kom hjem i 1537 efter en længere uddannelsesrejse, var hans far Johan død og arven usikker. Johan Oxe havde købt Gisselfeld af dets forgældede ejer, men hans egen svigerfar Mogens Gøje påberåbte sig en forkøbsret og fik skødet omstødt. Peder Oxe anlagde nu retssag mod sin morfar – og vandt. Peder Oxe blev en af landets rigeste mænd og leder af statens finanser, men fik mægtige fjender. I 1558 slog de til. Peder Oxe måtte drage i landflygtighed, og hans godser blev konfiskeret. Da Danmark i 1566 var i krig mod Sverige og pengekassen tom, kunne kongen dog ikke undvære den effektive finansminister mere. Peder Oxe vendte hjem og overtog godser og position igen.