Getzør Slot


Gjedesby S. Falster Sønder H. Maribo A.Opmaalt 6. september 1907.

Intro

De danske kongers overfartsted til Sydeuropa i gamle dage.

I middelalderen lå der et slot - en kongeborg - lige nord for Gedser.

Slottet Gjetzør nævnes første gang i Valdemars Sejrs Jordebog i 1231. Man regner dog med at det er af endnu ældre dato og blev bygget som værn mod Venderne.

Sydfalster havde tidligere et andet udseende end i dag. Størstedelen af Odden var dækket af skov, og fra Østersøen var der åben forbindelse til Bøtø Nor og dermed til Gedesby, som frem til begyndelsen af 1700- tallet havde en vigtig funktion som overfartssted for trafikken til Tyskland.

I Frederiks d. 2. tids hændte det ofte, at fornemme personer tog ophold på slottet, hvor de ventede på godt vejr til at krydse Østersøen.

Frederik d. 2. var gift med Sophie af Mecklenburg. Da hendes mor, hertuginden Elisabeth i 1586 døde på slottet, på vej hjem, ville faderen hertug Ulrich, ikke mere bo på slottet.


Voldstedet er i samarbejde med Museum Lolland-Falster blevet renset op i 2008.

Der er offentlig adgang til Svinehave Voldsted.

Adr.: Strandvejen 33A, Gedser

Området er fredet og ejet af Guldborgsund Kommune.