Gertrud Rasks Vej


Gjertrud Rasch, Kveøya, Norway

Intro

Navngivet 30. maj 1960 sammen med Fabriciusvej og en planlagt W. A. Graahsvej efter anmodning fra et aktieselskab under dannelse. Baggrunden for valget af navne var vejenes placering i Grønlandskvarteret

''Gertrud Rask'' Opkaldt efter Gertrud Rask, 1673-1735. G. R. var fra Nordnorge og blev i 1707 gift med Hans Egede, med hvem hun fik fire børn. Hun var i starten imod sin mands missionsplaner, men hun og børnene fulgte ham i 1721 til Grønland. Hendes store omsorg, bl. a. under koppeepidemien i årene 1733-1734, gjorde, at ægteparrets gode forhold til grønlænderne i høj grad skyldes hende. Hun blev i 1736 begravet på Nicolai Kirkegård i København, hvor hendes mand også er begravet.

''Kilder til Gertrud Rasks Vej'' Aalborg byrådsforhandlinger 30. maj 1960, C-17-1960 Den Store Danske Encyklopædi Salmonsen