Georg Walther Andersen


Portræt af Georg Walther Andersen.


Mindesten for Georg Walther Andersen og David Vang Jensen på Bygholm Parkvej ved Jernbaneviadukten.


Gravmindet over modstandsmanden Georg Walther Andersen.

Intro

Gravminde over Georg Walther Andersen (1920-1945), faldt i Danmarks frihedskamp 1940-1945. Gravstedsnummer: N 657-659.

''Georg Valther Andersen'' blev født i Ørum sogn i 1920. Han blev ansat som reservepolitibetjent den 1. december 1942 og blev derefter tilknyttet politikasernen i Vejle og senere Grenå. Han gik under jorden og tilsluttede sig ''modstandsbevægelsen'' ved den tyske aktion mod det danske politi og kom derefter til at fungere som våbeninstruktør i Grenå. Han kom til ''Horsens'' som assistance, da man måtte reorganisere modstandsarbejdet i byen, efter tyskerne havde optrevlet modstandsorganisationen 'Horsens Hjemmeværn'. Her fungerede han som våbeninstruktør og fordeler og sprængstofdepotforvalter. Andersen gik under dæknavnet ’Henry’ og udførte en lang række sabotageaktioner, oftest sammen med David Vang Jensen. Den 10. februar 1945 foretog de to en aktion imod krydsskinnen ved den sydlige udkørsel fra jernbanestationen i Horsens, forklædt som ekstraarbejdere ved DSB. De blev opdaget og blev begge dræbt i ildkamp. De blev i første omgang nedgravet i Bygholmskoven af tyskerne, men blev efter befrielsen endeligt stedt til hvile i indviet jord.

''Gravstenen ''er en bauta med let tilvirket front. ''Inskriptionen ''er i svungen antikva med brede seriffer. Den er indhugget og optrukket med sort. Under inskriptionen sidder et ''bronzemærke ''hvorpå der står: Faldet i Danmarks Frihedskamp 1940-1945. ''Gravstenen over Georg Valther Andersen blev i 2019 godkendt til registrering som bevaringsværdig. ''Georg Valther Andersen faldt i frihedskampen og anses derfor som en fortjenstfuld person. Gravmindet må ikke nedlægges eller sløjfes uden kirkeministeriets tilladelse.

''Tekst'' [http://modstand.natmus.dk/Person.aspx?7486 Frihedsmuseets Modstandsdatabase: Georg Valther Andersen.] Rimestad, Christian: '''Horsens går til modstand – Modstandskampen i Horsens 1940-1945'''. Bind 2: foråret 1944 – december 1944. Horsens 1999. Rimestad, Christian: '''Horsens går til modstand - modstandskampen i Horsens 1940-1945. '''Bind 3: januar 1945 – september 1945. Horsens 2000. ''Billeder'' Horsens Byarkiv