Genforeningstenen Sundgade i Egernsund


Genforeningssten i Egernsund. Foto Finn Wogensen


Anlæg med Genforeningsstenen i Egensund. Foto Finn Wogensen

Intro

Stenen blev hentet ved Skelde Strand Det tog 3 dage for et spand heste på 4 at køre den til Egernsund

Der blev udskrevet en konkurrence om indskriften. Af de mange indkomne
forslag, blev det købmand Chr.Blomgreens forslag, som blev indhugget.INDSKRIFT:

GENFORENINGSSTEN

VI KÆMPED FOR VOR RET
OG RETFÆRDIGHEDEN SEJREDE
MED GENFORENINGEN 1920

REJST I TAKNEMLIGHED
PAA 10 AARSDAGEN 1930


Genforeningsmindesmærker

Genforeningen er den begivenhed i danmarkshistorien, der har givet anledning til rejsning af flest mindesmærker. Der er omkring 600, ikke kun i Sønderjylland, men i hele Danmark.

Vigtige datoer for genforeningsåret 1920:

10.februar Folkeafstemning i zone 1
14.marts Folkeafstemning i zone 2
15.juni Den officielle genforeningsdag
10.juli Kong Christian X ridt over grænsen på den hvide hest.
11.juli Den officielle genforeningsfest på Dybbølbanke.
12.juli Kongens møde med danske sydslesviger og tysksindede i Tønder.