Genforeningsstenen ved Haslev Idrætsefterskole


Genforeningssten ved Haslev Idrætsefterskole


Afsløring af mindesten


Afsløring af mindesten for genforeningen i 1920

Intro

Genforeningen med Sønderjylland i 1920 var en stor og glædelig national begivenhed i Danmark. Det blev markeret over hele landet med opsætning af mindesten. Stenen ved den daværende Haslev Højskole blev rejst ved en højtidelighed i 1923.

''Inskription'' Genforeningsstenen blev rejst ved den daværende indremissionske Haslev Højskole og har denne påskrift, citeret fra Apostlenes Gerninger: ”Gud fastsætter Tiderne Og Grænserne for Folkenes Boliger Acta 17.-” ''' ''' '''Acta = Apostlenes Gerninger''' ''' '''Oven over teksten er årstallet 1920 indfattet i en indgraveret mindekrans. Selve stenen blev fundet på Frøgårdens mark og blev rejst af Haslev Højskoles forstander, Peder Cecilius Davidsen.

''Genforeningens glæde''Den 9. juli 1920 underskrev Kong Christian X loven om ”indlemmelse af de sønderjyske landsdele i kongeriget”. Den officielle indlemmelse blev markeret ved, at kongen dagen efter red på en hvid hest ind i de nu sønderjyske landsdele, hvor en tusindtallig skare var mødt op for at se på. Den store nationale glæde ved at have fået Sønderjylland tilbage blev set som en længe ventet sejr efter nederlaget i 1864. Overalt i landet udtrykte det danske folk glæde over genforeningen ved at opsætte genforeningssten. ''Mindesmærker rejses over hele landet'' De mange monumenter fortæller en historie om en særlig dansk kultursjæl, hvor det lokale perspektiv er fremtrædende. De fleste sten blev nemlig rejst på initiativ af lokale foreninger og enkeltpersoner, der ønskede at give deres personlige hyldest ved at tage sten fra den lokale natur, f.eks. marker, diger, skove mm., og opsætte dem på betydningsfulde steder, hvor man ikke kunne undgå at lægge mærke til dem. ''Lokal stolthed'' Hele processen omkring rejsningen af de lokale genforeningsmindesmærker bar præg af lokalt samarbejde og fællesskab, og ofte fulgte festlighed og højtidelige arrangementer i kølvandet på opsætningerne. På den måde kom det lokale bidrag til at få stor betydning for den nationale mindekultur om Genforeningen. De lokale mindesmærker er vidnesbyrd om stolthedsfølelse over en genvundet national identitet. I Faxe Kommune findes der 13 genforeningssten, som blev opstillet i perioden 1920-1923.

''Sendt til publicering'' Endnu en fortælling til publicering

''Publiceret''

''Afsløringsfest med slesvigsk deltagelse'' Afsløringen af stenen d. 26. juli 1923 var noget ganske særligt, da 40 sydslesvigere fra Flensborg deltog i højtideligheden.
Og deres tilstedeværelse blev en del af den symbolske markering, da man ved festlighedernes afslutning fulgte dem på vej med højskolepigernes afskedssang.
Det var efter sigende en tårevædet afsked med de tabte danske, da det jo kun var den nordlige del af Slesvig, som var blevet dansk efter genforeningen.