Genforeningsstenen i Toreby


Genforeningsstenen i Toreby_1

Intro

Opførelsen af en genforeningssten til minde om ”Sønderjyllands genforening med moderlandet” blev truffet på et møde foranlediget af sognerådet den 4. november 1920.

Stenen blev skænket af Fru Bodil Neergaard, og arbejdet med at få stenen gjort i stand tilfaldt billedhuggeren Frimodt Lohse Jensen, Nykøbing F. Det samlede regnskab beløb sig til 52,15 kr. Stenen blev afsløret ved en højtidelighed den 18. april 1921. Da man i sin tid skulle etablere en parkeringsplads, blev stenen flyttet til dens nuværende placering i krydset Skolevej/Gl. Landevej i Toreby.